Міжкультурний менеджмент (073 “Менеджмент” )

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828Тибінка Г. І.ЕКМ-41с, ЕКі-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ЕКМ-41с
ЕКі-41с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни «Міжкультурний менеджмент» є формування системи знань і практичних навичок щодо використання концепцій міжкультурного менеджменту у діяльності багатонаціональних підприємств.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжкультурний менеджмент» є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

  • вивченнятеоретичних основ міжкультурного менеджменту, пов’язаних із процесами глобалізації та інтернаціоналізації, розвитком різноманітних форм міжнародного бізнесу, формуванням національних і регіональних шкіл менеджменту в різних країнах, а також особливостей менеджменту в міжнародних компаніях за участю українських підприємств;
  • вивченнякультурного впливу на організацію тобто культурних відмінностей і того, яким чином ці відмінності систематично впливають на організацію; як працівники можуть виявити культурні відмінності в межах свого робочого оточення;
  • вивченняшляхів вирішення міжкультурних проблем і організаційного розвитку;
  • засвоєннядинаміки міжкультурних команд, основ мотивації, керівництва та прийняття рішень на основі інтернаціональної перспективи;
  • вивченняузагальненого міжнародного підходу до конфлікт-менеджменту і ведення переговорів;
  • засвоєння проблем менеджменту людських ресурсів, які виникають в управлінні міжнародної кар’єри.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Робоча програма

Завантажити силабус