Міжкультурний менеджмент (073 “Менеджмент” )

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828професор Юринець З. В.ЕКМ-41с, ЕКі-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ЕКМ-41с
ЕКі-41с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Метою| вивчення дисципліни є формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі міжкультурного менеджменту, формування розуміння концептуальних основ, теоретичних знань, розвитку здібностей і практичних навиків з питань впровадження системи менеджменту в міжнародному середовищі, управління персоналом у крос-культурних умовах, ознайомлення майбутніх фахівців з проблемами міжкультурного менеджменту в організаціях, зокрема міжнародного рівня, оцінкою ефективності ухвалення управлінських рішень на основі проведених міжкультурних досліджень у ринкових умовах.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • методології проведення міжкультурних досліджень;
  • принципи організації робота в мультинаціональному середовищі в умовах взаємодії різних ділових культур, впливу національних особливостей на менеджмент;
  • вивченні культурних особливостей націй і народностей, їх взаємних впливів один на одного і тих наслідків, які виникають на крос-культурному рівні в сферах політики, бізнесу, розвитку суспільства
  • вміти:
  • проводити аналіз культури, національних особливостей поведінки людей;
  • виробити стиль керівництва у крос-культурному середовищі в умовах взаємодії різних ділових культур, в сферах політики, бізнесу, розвитку суспільства, при взаємодії представників різних національностей усередині організації;
  • розв’язувати ситуаційні задачі та ухвалювати рішення на основі отриманих результатів проведених міжкультурних досліджень, формувати практичні рекомендації по управлінню колективами в мультинаціональному середовищі.