Міжнародна економіка ІІІ

Тип: На вибір студента

Кафедра: аналітичної економії та міжнародної економіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Крупка І. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416

Опис курсу

Дисципліна «Міжнародна економіка ІІІ» присвячена поглибленому вивченню принципів функціонування та структури світової економічної системи, критичному аналізу мотивів поведінки та механізмів ухвалення рішень суб’єктами міжнародних економічних відносин. Курс умовно складається із двох частин. Перша присвячена вивченню міжнародної економіки на мікрорівні, зокрема міжнародній торгівлі, міжнародному переміщенню капіталу, праці та технологій, а також особливостям їх державного регулювання. Друга частина курсу присвячена поглибленому вивченню та переосмисленню специфіки міжнародної економічної взаємо­дії на макрорівні, а саме міжнародним розрахункам та аналізу платіжного балансу країни, способам та механізмам його врівноваження, особливу увагу приділено показникам, умовам та критеріям оцінки ефективності міжнародної економічної співпраці, а також процесам міжнародної економічної інтеграції, регіоналізації та дезінтеграції й особливостям міжнародної співпраці у вирішенні глобальних проблем людства.

Мета курсу – формування поглиблених теоретичних знань та практичних навиків проведення системного аналізу економічних процесів на міжнародному рівні для визначення й розв’язання управлінських проблем у національній економіці спричинених інтеграцією у світове господарство.

Задля досягнення поставленої мети цілями дисципліни визначено оволодіння знаннями про:

  • види зовнішньоекономічної політики, їх критичний аналіз та порівняння ефективності;
  • інструменти державного регулювання міжнародних економічних відносин, їх переваги та недоліки;
  • розподіл вигід на мікро- та макрорівні від міжнародної економічної взаємодії країн;
  • еволюцію світового господарства та притаманні йому сьогодні риси;
  • сучасні глобальні проблеми людства та підходи до їх вирішення.

Матеріали

Плани практичних занять

Силабус:

Завантажити силабус