Міжнародний маркетинг

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Городняк І. В.ЕКНМ-51с

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародний маркетинг» є опанування студентами теоретичних основ і практичних методів міжнародного маркетингу для забезпечення високого рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому ринку.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародний маркетинг є:

 • розуміння суті, місця та функцій міжнародного маркетингу в системі міжнародних економічних відносин;
 • визначення сутності й форм міжнародного маркетингу;
 • дослідження економічного, соціально-культурного, політико-правового середовища міжнародної маркетингової діяльності;
 • засвоєння методичних засад проведення міжнародних маркетингових досліджень, сегментації світового ринку і вибору цільових ринків;
 • обґрунтування моделей виходу підприємств на зарубіжні ринки, формування ефективного міжнародного маркетингового комплексу.

Після завершення цього курсу студент буде:

знати :

 • понятійно-категоріальний апарат та інструментарій міжнародного маркетингу;
 • специфіку управління міжнародним маркетингом;
 • методику сегментації ринку та позиціювання товару, або торгової марки на міжнародному ринку;
 • сутність стратегічних і тактичних рішень підприємства у сфері міжнародного маркетингу;
 • основні характеристики ринків в міжнародному маркетингу;
 • сучасне середовище міжнародного маркетингу: правове, політичне, економічне, соціокультурне середовище та інформаційно-технологічне середовище;
 • переваги та перешкоди виходу на міжнародні ринки;
 • особливості міжнародної маркетингової інформації;
 • особливості проведення міжнародних маркетингових досліджень;
 • міжнародна конкуренція і конкурентоспроможність;
 • оцінювати конкурентоспроможність товару на міжнародному ринку.

вміти :

 • обґрунтовувати рішення про вихід підприємства на зовнішній ринок;
 • знати особливості організації і проведення маркетингових досліджень на зовнішніх ринках;
 • використовувати інструменти маркетингового дослідження;
 • враховувати аспекти міжнародного бізнес-середовища при здійсненні маркетингової діяльності;
 • розуміти специфіку різних способів проникнення на зовнішні ринки, знати їхні переваги і недоліки;

розробляти заходи щодо підвищення конкурентоспроможності товару і компанії на закордонних ринках.

Рекомендована література

 1. Чумаченко Т.М. Міжнародний маркетинг: Навчально-методичний посібник. – Вид. 3-е,перероб. і доп. – Дніпропетровськ: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2012. – 210с.
 2. Гоголь Г.П. Міжнародний маркетинг Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 148с.
 3. Козак Ю.Г. Міжнародний маркетинг. – Навч. посібник: / За ред. Ю. Козака, С. Смичка, І. Літовченко – Київ: «Центр учбової літератури», 2014. – 294с.
 4. Мазаракі А.А. Міжнародний маркетинг: Підручник / За ред. А. А. Мазаракі. – К.: Вид-во КДТЕУ, 2000. – 306с.
 5. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг. Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 120с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус