Моделювання інноваційних процесів в економіці

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Антонів В. Б.ЕККМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ЕККМ-51сдоцент Антонів В. Б.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Інноваційний розвиток підприємства” є ознайомлення студентів з основами інноваційного розвитку підприємства та спрямування їх на оволодіння знаннями і вміннями щодо створення нововведень, їх захисту, комерціалізації, оцінювання та управління.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Інноваційний розвиток підприємства” є забезпечення інтелектуального і соціального розвитку особистості через вивчення основ правових та економічних аспектів інтелектуальної власності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • поняття інновацій та інноваційної діяльності в умовах ринкової економіки;
 • державну та міжнародну систему інтелектуальної власності;
 • характеристику складових ринку інновацій;
 • економічну структуру інноваційного потенціалу підприємства;
 • значення і особливості управління інноваційним ризиком;
 • механізми стимулювання інноваційних процесів;
 • систему інноваційної інфраструктури і її значення.

вміти:

 • визначати інновації та класифікувати їх за відповідними ознаками;
 • вибирати конкретні важелі управління інноваційними процесами на рівні господарюючого суб’єкта;
 • аналізувати економічну структуру інноваційного потенціалу підприємства;
 • оцінювати вартість інновацій та ступінь впливу інноваційних ризиків на господарську діяльність підприємства;
 • формувати інноваційні проекти і стратегії розвитку підприємства.

Рекомендована література

Базова

 1. Вовк В. М., Антонів В.Б., Камінська Н.І. Моделювання інноваційного розвитку потенціалу економіко-виробничих систем : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 388 с.
 2. Буняк Н.М. Інноваційний менеджмент : конспект лекцій. Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. 132 с.
 3. БуткоМ., Бутко І., Мурашко М, Дітковська М, Олійченко І. Менеджмент інноваційної діяльності: Навч. посібник. Чернігів: Центр навчальної літератури, 2021. 490 с.
 4. Девід Роуен. Non-Bullshit Innovation. Радикальні ідеї від найпотужніших інтелектуалів світу. Баланс Бізнес Букс, 2021. 464 с.

Допоміжна

 1. Тал Рез, Бет Комсток. Вперед за мрією. Відвага, креативність та сила змін. Yakaboo Publishing, 2019. 448 с.
 2. Dan Breznitz. Innovation in Real Places. Strategies for Prosperity in an Unforgiving World, 2021. 288 р.
 3. Luis Perez-Breva. Innovating. A Doer’s Manifesto for Starting from a Hunch, Prototyping Problems, Scaling Up, and Learning to Be Productively Wrong. The MIT Press, 2018. 424 р.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: МІПЕ_22-23

Завантажити силабус

Силабус: МІПЕ_23-24

Завантажити силабус