Моделі економічного зростання

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Стирський М. В.ЕКе-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКе-31сдоцент Стирський М. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Моделі економічного зростання” є формування цілісного уявлення студентів про спектр сучасних моделей економічного зростання та їхні пояснювальні і прогностичні можливості.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Моделі економічного зростання” є:

  • ознайомити студентів із теоретичними основами ключових моделей економічного зростання та принципами верифікації їхніх висновків;
  • розкрити природу наукових дискусій з приводу ключових чинників економічного зростання та їх врахування в моделях різного рівня складності;
  • з’ясувати головні труднощі практичної реалізації моделей економічного зростання для різних груп країн.

Рекомендована література

  1. Acemoglu D. Introduction to Modern Economic Growth. / D. Acemoglu. – Princeton: Princeton University Press, 2008. – XIV, 1186p.
  2. Barro R. Economic Growth / R. Barro, X.Sala-i-Martin – Second Edition. – Cambridge: The MIT Press, 2004. – XVII, 654p.
  3. Jones Ch. I. Introduction to Economic Growth / Ch. I. Jones, D. Vollrath. – Third Edition. – New York: W. W. Norton & Company, Inc., 2013. – XIV, 306p.
  4. Novales A., Economic Growth: Theory and Numerical Solution Methods / A. Novales, E. Fernándes, Ruiz J. – Third Edition. – Berlin: Springer-Verlag GmbH, 2022. – XVIII, 655p.

Матеріали

Моделі економічного зростання (короткий опис курсу)

Силабус:

Завантажити силабус