Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Цікало Є. І.ЕКОМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКОМ-51сдоцент Цікало Є. І.

Опис курсу

Мета дисципліни – випрацювати у студентах здатність використовувати теоретико-методологічний і прикладний базиси для дослідження управлінських проблем та прийняття рішень з використанням аналітичних і аудиторських інструментів (моделей, методів, методик) на основі інтеграції знань теорії прийняття рішень, обліку, економічного аналізу, аудиту; здатність застосовувати прикладні формалізовані засоби моделювання і реалізації процедур аналітичної підготовки рішень в процесах управлінського обліку і аудиту, як в у ході їх виконання, так і після завершення та процедур формування рецептів рішень в аналітичному чи аудиторському висновках, звітах.

Рекомендована література

1. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті: навч.посіб./ Н.М. Гаркуша, О.В. Цукатова, О.О. Горошанська. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2012. – 591 с.
2. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті [текст]: навч.посіб. / (О. В. Сметанко,І. С. Шарапова, В. О. Горбачьов, Н. В. Бурдюг, Г. С. Коваленко, О. С. Сорокіна); за ред. О. В. Сметанко. – К.: “Центр учбової літератури”, 2013. – 456 с.
3. Іванієнко В.В., Отенко В.І. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті. Навчальний посібник.- Х.: ВД ″ІНЖЕК″, 2012.- 304 с.
4. Лубенець С.В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті. Навчальний посібник.- Л.: ″Магнолія 2006″, 2010.- 264 с.
5. Захарченко В.І., Балахонова О.В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті. Навчальний посібник.-Л.:″Магнолія 2006″, 2012.-353 с.