Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Цікало Є. І.ЕКОМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни “Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті” є отримання студентами знань як методологічного, так і прикладного характерів щодо моделювання прийняття рішень з використанням аналітичних і аудиторських інструментів (моделей, методів, методик) на основі інтеграції знань теорії прийняття рішень, економічного аналізу, аудиту.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є методи обґрунтування рішень, що застосовуються у процесах ухвалення рішень, з допомогою модельних засобів подання, в аналітичній і аудиторській діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни є навчити студентів визначати методи ухвалення рішень та  формалізувати процедури підготовки рішень в процесах аналізу і аудиту, як в у ході їх виконання, так і після завершення та процедури формування рецептів рішень в аналітичному чи аудиторському висновках.

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення даної дисципліни забезпечується отриманими знаннями з дисциплін:  теорії прийняття рішень; організації і методики аналізу,  аудиту; економіко-математичних методів.

Рекомендована література

1. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті: навч.посіб./ Н.М. Гаркуша, О.В. Цукатова, О.О. Горошанська. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2012. – 591 с.
2. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті [текст]: навч.посіб. / (О. В. Сметанко,І. С. Шарапова, В. О. Горбачьов, Н. В. Бурдюг, Г. С. Коваленко, О. С. Сорокіна); за ред. О. В. Сметанко. – К.: “Центр учбової літератури”, 2013. – 456 с.
3. Іванієнко В.В., Отенко В.І. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті. Навчальний посібник.- Х.: ВД ″ІНЖЕК″, 2012.- 304 с.
4. Лубенець С.В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті. Навчальний посібник.- Л.: ″Магнолія 2006″, 2010.- 264 с.
5. Захарченко В.І., Балахонова О.В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті. Навчальний посібник.-Л.:″Магнолія 2006″, 2012.-353 с.

Матеріали

Силабус з ММПРАА