Об’єктно-орієнтоване програмування (073 Менеджмент, освітня програма “Інформаційні системи у менеджменті”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Прийма С. С.ЕКі-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКі-21сдоцент Прийма С. С., доцент Завада О. П.

Опис курсу

Мета курсу полягає у викладанні студентам основних концепцій та принципів об’єктно-орієнтованого програмування. Результатом успішного вивчення цього курсу є здатність створювати структуровані, гнучкі та легко змінювані програмні системи, які відповідають вимогам сучасного програмного ринку.

Після завершення цього курсу студент буде :

Знати

 • основні етапи процесу проектування програмного забезпечення;
 • типові алгоритмічні конструкції;
 • принципи об’єктно-орієнтованого програмування;
 • алгоритмічні підходи для отримання ефективних економічних рішень.

Вміти

 • складати програми, використовуючи типові алгоритми;
 • використовувати програмне забезпечення та інтегрувати його роботу в процес управління;
 • виконувати відлагодження програмних продуктів інструментальними засобами;
 • оцінювати ефективність застосування різноманітних алгоритмів.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Документація Python 3.12.1 URL: https://docs.python.org/uk/3/
 2. Яковенко А.В. Основи програмування. Python. Частина 1. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 195 с.
 3. Васильєв О. М. Програмування мовою Python / О.М. Васильєв. Тернопіль : Видавництво “Навчальна книга-Богдан”, 2021. 503 с.
 4. Висоцька В.А., Оборська О.В. Python: алгоритмізація та програмування: навчальний посібник. Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2021. 514 с
 5. Програмування числових методів мовою Python : підруч. / А. В. Анісімов, А. Ю. Дорошенко, С. Д. Погорілий, Я. Ю. Дорогий К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014.  640 с.

Додаткова література:

Бублик В. В. Об’єктно-орієнтоване програмування : підручник для студентів, які навчаються за напрямами “Комп’ютерні науки”, “Комп’ютерна інженерія”, “Програмна інженерія”, “Системна інженерія”, “Інформатика”, “Прикладна математика” / В.В. Бублик. Київ : ІТ-книги, 2015. 637 с

Силабус:

Завантажити силабус