Облік і оподаткування власного бізнесу (ДВВС)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Демків Х. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Демків Х. С.

Опис курсу

Метою курсу «Облік і оподаткування власного бізнесу» є одержання студентами знань та умінь у сфері започаткування власного бізнесу, а саме: процедури реєстрації у державних органах, варіантів вибору організаційно-правової форми господарювання та податкового режиму, організаційних засад ведення обліку і складання звітності залежно від форми власності, виду підприємницької діяльності, розміру підприємства тощо.
Завданнями дисципліни «Облік і оподаткування власного бізнесу» є:

 • ознайомлення з правовою базою, що регулює підприємницьку діяльність, ведення бухгалтерського обліку та сплату податків в Україні;
 • набуття навичок її аналізу при прийнятті рішень щодо вибору організаційно-правової форми власного бізнесу та системи оподаткування;
 • набуття вмінь застосування законодавства в сфері бухгалтерського обліку для обґрунтування форми організації обліку і доцільності застосування національних чи міжнародних стандартів звітності;
 • усвідомлення відповідальності за ведення бухгалтерського обліку, подання звітності і сплату податків;
 • засвоєння студентами нормативно-правової лексики і термінології в сфері бухгалтерського обліку та оподаткування;
 • поглиблення правової культури студентів.

Рекомендована література

Рекомендована література
1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VІ URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
4. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 № 1576-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12#Text
5. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 № 2275-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text
6. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text
7. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність»: Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00#Text
8. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010 № 2464- VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#Text
9. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 08.02.2018 № 2275-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#n386
10. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

11. Демків Х.С., Гамкало О.Б. Проблеми організації антикварного бізнесу в Україні. Електронний журнал «Ефективна економіка». 2023. № 3. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1296/1306

Додаткова література

 1. Організація власного бізнесу: навч. посіб.: за ред. к.е.н., доц. Є.В. Ткача. Чернівці: ЧНТ ім. Ю. Федьковича, 2023. 264 с.
 2. Підприємництво та організація власного бізнесу: навч. посіб.: за ред. Р.І. Грешка. Чернівці: ЧНТ ім. Ю. Федьковича, 2022. 579 с.
 3. Карпюк Г.І. Основи підприємництва: навчальний посібник, 2021. 108 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/2021/04/19/Osnovy%20pidpryyemnytstva.pdf
 4. Синицина Г.А., Рачкован О.Д. Основи бізнесу та підприємницької діяльності : конспект лекцій. Харків: ХДУХТ, 2019. 93 с.
 5. Доброва Н.В., Осипова М.М. Основи бізнесу: навчальний посібник. Одеса, 2018. 305 с.

Інформаційні ресурси
1. Верховна Рада України: http://www.rada.gov.ua
2. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua
3. Інформаційний бізнес портал ЛІГА: http://www.liga.kiev.ua
4. Дебет-Кредит: http://www.dtkt.com.ua
5. Все про бухгалтерський облік: http://www.vobu.com.ua

Матеріали

Силабус_Облік і оподаткування власного бізнесу_22-23

РП_ДВВС_22-23

Методичка ДВВС_2023

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: ДВВС_Облік і оподаткування власного бізнесу 2022-2023

Завантажити силабус

Силабус: ДВВС_Облік і оподаткування власного бізнесу 2023-2024

Завантажити силабус

Силабус: ДВВС_Облік і оподаткування власного бізнесу 2024-2025

Завантажити силабус