Облік і оподаткування власного бізнесу (ДВВС)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Демків Х. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Демків Х. С.

Опис курсу

Метою курсу «Облік і оподаткування власного бізнесу» є одержання
студентами знань та умінь у сфері започаткування власного бізнесу, а
саме: процедури реєстрації у державних органах, варіантів вибору
організаційно-правової форми господарювання та податкового режиму,
організаційних засад ведення обліку і складання звітності залежно від
форми власності, виду підприємницької діяльності, розміру
підприємства тощо.
Завданнями дисципліни «Облік і оподаткування
власного бізнесу» є ознайомлення з правовою базою, що регулює
підприємницьку діяльність, ведення бухгалтерського обліку та сплату
податків в Україні; набуття навичок її аналізу при прийнятті рішень
щодо вибору організаційно-правової форми власного бізнесу та
системи оподаткування; набуття вмінь застосування законодавства в
сфері бухгалтерського обліку для обґрунтування форми організації
обліку і доцільності застосування національних чи міжнародних
стандартів звітності; усвідомлення відповідальності за ведення
бухгалтерського обліку, подання звітності і сплату податків; розуміння
необхідності запровадження управлінського обліку в цілях підвищення
ефективності прийняття управлінських рішень; засвоєння студентами
нормативно-правової лексики і термінології в сфері бухгалтерського
обліку та оподаткування; поглиблення правової культури студентів.

Рекомендована література

Рекомендована література
1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VІ URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
4. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 № 1576-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12#Text
5. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 № 2275-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text
6. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text
7. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність»: Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00#Text
8. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010 № 2464- VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#Text
9. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 08.02.2018 № 2275-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#n386
10. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Інформаційні ресурси
1. Верховна Рада України: http://www.rada.gov.ua
2. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua
3. Інформаційний бізнес портал ЛІГА: http://www.liga.kiev.ua
4. Дебет-Кредит: http://www.dtkt.com.ua
5. Все про бухгалтерський облік: http://www.vobu.com.ua

Матеріали

Анотація курсу “Облік і оподаткування власного бізнесу”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус