Офісні інформаційні технології та програмування (051 «Економіка» освітня програма «Економічна кібернетика»)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Прийма С. С.ЕКк-11с, ЕКк-12с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
248ЕКк-11сдоцент Міщук Н. В.
ЕКк-12сдоцент Прийма С. С.

Опис курсу

Мета дисципліни «Офісні інформаційні технології та програмування» – закріпити, узагальнити, поглибити й розширити знання і практичні навички ефективного використання офісних програмних засобів та автоматизації рутинних робочих процесів засобами VBA та SQL.

Після завершення курсу студент буде :

Знати:

 • основні принципи алгоритмізації обчислювальних процесів;
 • реалізацію алгоритмічних структур мовою VBA;
 • використання макрорекордера для створення макросів у MS Word та MS Excel;
 • автоматизацію роботи з документами у Microsoft Word;
 • програмування у MS Excel, включаючи роботу з діапазонами, умовними операторами, циклами та масивами;
 • опрацювання даних засобами мови SQL.

Вміти

 • складати програми, використовуючи типові алгоритми;
 • ефективно поєднувати можливості мови програмування VBA з функціоналом програм Microsoft Word та Microsoft Excel для реалізації аналізу даних та здійснення різноманітних обчислювальних процесів;
 • розробляти скрипти та макроси, які автоматизують збір, обробку та візуалізацію інформації, сприяючи прийняттю обґрунтованих управлінських рішень;
 • використовувати засоби мови SQL для опрацювання та аналізу даних в офісних програмах;

створювати ефективні аналітичні інструменти, які відповідають конкретним потребам та вимогам у сферах бізнесу, науки чи досліджень

Рекомендована література

Основна література:

 1. Bill Jelen; Tracy Syrstad  Microsoft Excel VBA and Macros (Office 2021 and Microsoft 365). Microsoft Press, Year: 2022
 2. Трофименко О.Г. Офісні технології : навч. посібник. / О.Г. Трофименко, Ю.В. Прокоп, Н.І. Логінова, Р.І. Чанишев.  Одеса : Фенікс, 2019. 207 с.
 3. Програмування у Microsoft Office. Лабораторний практикум/ Прийма С., Міщук Н. Львів, Видавничий центр економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2017.
 4.  Алгоритмізація  та програмування: навчальний посібник / Б.Д. Пацай, Н.К. Сьомка. Ірпінь, 2016. 380 с.

Додаткова література:

 1.  The Art of VBA Mastery: A Cureated Expert Guide For VBA In Finance: Master VBA for Finance in 2024. / Strauss Johann; Bisette Vincent; Van Der Post Hayden. Reactive Publishing, Year: 2024
 2. The Ultimate Guide To Microsoft Excel Vba For Beginners And Seniors / The Ultimate Guide To Microsoft Excel Vba For Beginners And Seniors. Year: 2023
 3. Numerical Calculations for Process Engineering Using Excel VBA / Chi M. Phan. CRC Press, Year: 2023

Силабус:

Завантажити силабус