Операційний менеджмент (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Червона О. Ю.ЕКп-42с, ЕКп-41с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКп-41с
ЕКп-42с

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни “Операційний менеджмент” є здобуття комплексу знань щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів планування, створення та управління основною діяльністю підприємства та опанування вміннями розробки операційної стратегії.

Завданнями вивчення дисципліни є формування у  студентів: знань щодо принципів, методів раціональної організації, планування і контролю за  функціонуванням  операційних  систем різних видів; навиків розробки операційної стратегії підприємства; знань про методи  планування в системі операційного менеджменту; вмінь щодо особливостей управління проектами; навиків планування персоналу підприємства та трудового процесу; прийомів та методів управління фінансовими ресурсами підприємства; знань щодо особливостей управління матеріально-технічним постачанням та збутом продукції в сучасних умовах;  уміння обґрунтовувати рішення по створенню операційної системи, підтримки належного режиму її поточного функціонування; навиків  управління  якістю  та  продуктивністю  операційної  діяльності організації.