Червона Ольга Юріївна

Посада: доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-25

Електронна пошта: olha.chervona@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси:

  • основи бізнесу та особливості його розвитку в сучасних умовах;
  • підприємництво у сфері послуг;
  • інтелектуальний бізнес та електронна комерція.

Курси

Публікації

1.Червона О.Ю. Соціальна відповідальність бізнесу та корпоративна культура // Стратегії та технології інноваційного розвитку корпорацій : монографія / за наук. ред. д-ра екон.наук, проф. О.М. Полінкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – С. 261-283.

2. Розвиток бізнесу: стратегія, проектування, організація та діяльність фірми (тестові завдання): Навчальний посібник / З.М. Залога, О.Є. Сухай, С.І. Урба, О.Ю. Червона, Т.В. Лукашенко, М.М. Тепла. – Львів : Видавництво “Растр-7”, 2018. – 286 с.

3. Czerwona O. Rozwόj przedsiębiorczości turystycznej w zakresie współpracy transgranicznej Ukrainy i Polski // Polsko-ukraińskie doświadczenia współpracy euroregionalnej : monografia / red. K.Rejman, Y. Pachkovskyy, B. Petrecka. – Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2018. – ­S. 214-229.

4.Червона О.Ю. Управління інноваційними проектами в екологічній сфері. Бізнес-навігатор. 2018. № 1-2 (44). С.13-16.

5.Червона О. Економічна безпека підприємництва в процесі розвитку транскордонного співробітництва / О. Червона // Матеріали міжнародної наукової конференції «Безпека на території Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна», м. Ужгород, 23-25 жовтня 2019 р. – с. 43.

6. Червона О.Ю. Розвиток підприємництва у сфері послуг в Україні // Проблеми формування та реалізації регіональної економіки: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 26 вересня 2020 року). Східноукраїнський інститут економіки та управління. Запоріжжя, 2020. – С.26-30.

7. Червона О.Ю. Тенденції розвитку електронної комерції.  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. Вип.39. Херсон, 2020.- С.65-68.

8.Червона О. Ю.Особливості управління інтелектуальним капіталом у сучасних бізнес-структурах. Формування ринкової економіки в Україні. Львів. 2021. Вип. 45. С. 88-96.

9. Urba, S., Chervona, O., Panchenko, V., Artemenko, L., Guk, O. (2022). Features of the application of digital technologies for human resources management of an engineering enterprise. Ingénierie des Systèmes d’Information, Vol. 27, No. 2, pp. 205-211. https://doi.org/10.18280/isi.270204 (Scopus).

Біографія

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства.

Закінчила економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2003 року працювала асистентом кафедри економіки підприємства, а з 2009 року – доцент кафедри економіки підприємства. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання розвитку малого підприємництва в умовах трансформації економіки України».

Автор понад 70 наукових праць і навчально-методичних розробок, співавтор навчального посібника «Економіка підприємства», «Підприємництво: економіка, стратегія, планування та проектний аналіз».

Читає дисципліни: «Основи бізнесу», «Інтелектуальний бізнес та електронна комерція», «Економіка підприємства», «Підприємництво у сфері послуг», «Операційний менеджмент».

 

Проекти

Міжнародне стажування з трансферу технологій GUTT.INUP в рамках проекту DAAD «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій». Організатори Вюрцбурзький університет Юліуса Максиміліана, Львівський національний університет імені Івана Франка та Київський академічний університет, 10-12.2021. Сертифікат №0016/GUTT.INUP/2021, 6 кредитів (180 год).

Розклад