Червона Ольга Юріївна

Посада: доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-25

Наукові інтереси

Наукові інтереси –  підприємництво та його розвиток у сучасних економічних умовах, підприємництво у сфері послуг, інтелектуальний бізнес.

Курси

Публікації

1. Червона О.Ю. Мале підприємництво в Україні: державна підтримка чи протистояння / О.Ю.Червона // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 47. – Львів: ЛНУ імені І.Франка,  2012. – С. 537 – 542.

2. Червона О.Ю. Економіка підприємства. Практикум: Навчальний посібник. / О..Ю. Червона, С.І. Урба.  – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 180 с.

3. Червона О.Ю. Оцінка умов розвитку підприємництва в Україні / О.Ю.Червона // Формування ринкової економіки в Україні. Вип.30 – Львів: ЛНУ імені І.Франка,  2013. – С. 267 – 276.

4. Czerwona O. Właściwości zarzadzania personelem w małym biznesie / О. Czerwona // Zeszyty naukowe. Podkarpacka Szkolf Wyższa w Jaśle.Zeszyt 11, Jaślo 2014. – I.210-218.

5. Червона О.Ю. Формування інноваційних бізнес-моделей в умовах конкурентного середовища / Ольга Червона // Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка», 2015. – Том 20. Вип. 2. – С. 158-164.

Біографія

Кандидат економічних наук, доцент. Закінчила економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2003 року працювала асистентом кафедри економіки підприємства, а з 2009 року – доцент кафедри економіки підприємства. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання розвитку малого підприємництва в умовах трансформації економіки України».

Автор понад 50 наукових праць і навчально-методичних розробок, співавтор навчального посібника «Економіка підприємства», «Підприємництво: економіка, стратегія, планування та проектний аналіз».

Читає лекційні курси: «Теорія підприємництва», «Інтелектуальне підприємництво», «Економіка підприємства», «Операційний менеджмент».

 

Розклад