«ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (спец.073 “Менеджмент”)

Тип: Нормативний

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Левицька О. М.ЕКМ-44с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732

Опис курсу

Дисципліну розроблено таким чином, що слухачі опановують основні поняття операційного менеджменту, а також розкриваються особливості функціонування системи операційного менеджменту на підприємствах.

Рекомендована література

Основна література

1.Василенко В.О. Виробничий (операційний) менеджмент. Навч. пос. –К: Центр учбової літератури, 2011. – 203 с.

2. Козловский В. А., Маркина Т. В., Макаров В. М. Производственный и операционный менеджмент: Учеб. — СПб.: Спец. литература, 2014. — 366 с.

3. Комарницький І.Ф. Менеджмент виробництва  та  операцій (тестові,  проблемні ситуації, практичні завдання) : навчальний посібник / І. Ф. Комарницький, П. І. Белінський, В. І. Кравець. — К.: Центр навчальної літератури, 2011. — 308с.

4. Михайловська О. В. Операційний менеджмент. Навчальний посібник — К. : Кондор, 2014. — 550 с.

5. Операційний менеджмент (комплект навчальних матеріалів для студентів заочної форми навчання) / Т. В. Омельяненко, Н. А. Три­губчак. — К.: КНЕУ, 2011. — 84с.

6. Плоткін Я. Д., Пащенко І. Н. Виробничий менеджмент: Навч. посібник; Зб. вправ. — Львів: Держ. ун-т «Львівська політехніка», 2014. — 258 с.

7. Соснін О. С. Виробничий і операційний менеджмент : навчальний посібник / О. С Соснін , В. В. Казарцев . — К. : Видавництво Європейського університету , 2014. — 147 с.

8. Сумець А.М. Основи операційного менеджменту. – К, 2019. – 167 c.

Силабус:

Завантажити силабус