Організація технологічних процесів у підприємництві (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Максимець Ю. В.ЕКп-41с, ЕКп-42с, ЕКп-44с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКп-41сдоцент Максимець Ю. В.
ЕКп-42сдоцент Максимець Ю. В.
ЕКп-44сдоцент Максимець Ю. В.

Опис курсу

Метою вивчення курсу “Організація технологічних процесів у підприємництві” є розвиток у студентів комплексної системи знань про організацію технологічних процесів у підприємництві, про виробництво, методологію організації виробництва, а також набуття практичних навичок у аналізі необхідної інформації та прийнятті ефективних управлінських рішень для створення та забезпечення ефективного функціонування виробничих систем.

Цілі курсу: ознайомлення з особливостями виробничих та технологічних процесів, концепціями та структурою виробничої системи, різними організаційними типами виробництва, методами скорочення тривалості виробничого циклу, просторовим розташуванням процесів у підприємницькій діяльності, технічним обслуговуванням та регулюванням процесів, організацією та нормуванням трудових процесів, етапами комплексної технічної підготовки виробництва, а також формуванням якості і забезпеченням конкурентоспроможності продукції (послуг) та основами оперативного управління виробництвом.

Силабус:

Завантажити силабус