Основи бізнесу (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
45Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Червона О. Ю.ЕКп-21с, ЕКп-22с, ЕКп-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ЕКп-21сдоцент Червона О. Ю.
ЕКп-22с
ЕКп-23сдоцент Червона О. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Основи бізнесу» є здобуття комплексу знань щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів створення, функціонування та розвитку бізнесу в сучасних умовах господарювання.

Завданнями вивчення дисципліни є формування у  студентів  знань щодо: сутності, видів, характерних особливостей бізнесу;  обґрунтування вибору організаційної форми підприємництва; технології створення власної справи; інноваційних процесів у підприємництві; державного регулювання та підтримки малих суб’єктів господарювання; формування та розвитку інфраструктури бізнесу; оцінки ефективності ведення бізнесової діяльності; сутності ризику та способів управління ризиком у підприємницькій діяльності; культури та ділової етики бізнесу.