Основи бізнесу (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
45Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Червона О. Ю.ЕКп-22с, ЕКп-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ЕКп-21сдоцент Червона О. Ю.
ЕКп-22сдоцент Червона О. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Основи бізнесу» є здобуття комплексу знань щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів створення, функціонування та розвитку бізнесу в сучасних умовах господарювання.

Завданнями вивчення дисципліни є формування у  студентів  знань щодо: сутності, видів, характерних особливостей підприємництва;  обґрунтування вибору організаційної форми підприємництва; технології створення підприємства; інноваційних процесів у підприємництві; державного регулювання та підтримки малих суб’єктів господарювання; формування та розвитку інфраструктури підприємництва; здійснення коопераційних зв’язків та самоорганізації підприємницької діяльності; культури та ділової етики підприємництва.