Основи економічної науки (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132ЕКп-11с, ЕКп-12с, ЕКп-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКп-11с
ЕКп-12с
ЕКп-13с

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Основи економічної науки” є забезпечення достатньої основи для систематичного вивчення здобутків економічної науки та самостійного аналізу економічних явищ та процесів.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методологія сучасної економічної науки та механізми функціонування сучасних економічних систем.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи економічної науки” є:

 • ознайомити студентів із понятійно-категоріальним апаратом економічної теорії;

 • розкрити природу економічних проблем та господарської поведінки суб’єктів національної економіки;

 • сформувати уявлення про засади функціонування національної економіки та економічної системи;

  розкрити систему визначників поведінки головних економічних суб’єктів.

Рекомендована література

 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін.]; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. — Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. − 2-ге вид., виправл. і доповн. − К. : Знання, 2013. − 615 с.

 2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін.]; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. — Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – К.: Знання, 2010. – 723с.

 3. Вступ до економічної теорії: Підручник. – Вид. третє, доповнене / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, С.Кудин та ін.]; за ред. З.Ватаманюка. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2006. – 504с.

 4. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка: Навч. посібник / [З.Г.Ватаманюк, О.З.Ватаманюк, Н.І.Гнатюк та ін.]; за ред. О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2011. – 656с.

 5. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, В.Буняк та ін.]; за ред. З.Ватаманюка і С.Панчишина. – К: Альтернативи, 2005. – 608с.

 6. Економічна теорія: практикум (тести і задачі): Навчальний посібник / [О.Ватаманюк, Є.Майовець, М.Стирський та ін.]; за ред. О.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2010. – 374с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму