Основи креативного мислення

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Данилевич Н. М.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКММ-51сдоцент Данилевич Н. М.

Матеріали

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи креативного
мислення» є розвиток здібностей і практичних навиків з питань основ
креативного мислення які сприятимуть пізнанню студентами соціально –
психологічних явищ і закономірностей, які виникають у всіх сферах
управлінської діяльності
Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи креативного
мислення» є:
– вивчення основних закономірностей формування креативного
мислення;
– способи активізації креативних здібностей;
– усвідомлення ролі та значущості креативного підходу до
управління;
– формування інноваційного мислення;
– оволодіння інструментарієм креативного підходу до вирішення
інноваційних задач;
– набуття знань і навичок в галузі розвитку креативного
середовища і створення креативної організації;
– формування умінь та навичок щодо креативного вирішення
соціально-психолого та управлінських проблем;
– засвоєння технологій і методів вирішення нестандартних завдань у
галузях економіки й управління.

Силабус: Основи креативного мислення 2021

Завантажити силабус

Силабус: Основи креативного мислення 2022

Завантажити силабус

Силабус: Основи креативного мислення 0223

Завантажити силабус