Основи організації бізнесу

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Прокопович-Павлюк І. В.ЕКе-21с, ЕКе-22с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКе-21сдоцент Прокопович-Павлюк І. В.
ЕКе-22сдоцент Прокопович-Павлюк І. В.

Опис курсу

У межах вивчення курсу «Основи організації бізнесу» ви дізнаєтесь про види та форми бізнесу, як створити підприємство з «нуля», про порядок та які документи потрібні для реєстрації бізнесу, яку форму оподаткування обирати, як ефективно управляти ресурсами бізнесу, як досліджувати діяльність конкурентів. Під час освоєння курсу ви навчитесь визначати ефективні напрями діяльності, розробляти бізнес-плани, оцінювати ефективність організації управління персоналом, виробничими та фінансовими ресурсами, укладати комерційні угоди, визначати ризики та оцінювати ефективність бізнес-процесів.

Рекомендована література

Базова

 1. Мельников А.М., Коваленко О.А., Пундяк Н.Б. Основи організації бізнесу: навч. посібник. Під заг. Ред. А.М. Мельникова. Київ: Центр учбової літератури, 2013. 200 с. URL: https://cul.com.ua/preview/osn_organ_biz_Meln.pdf
 2. Кубіній Н.Ю. Основи бізнесу: навчальний посібник. Ужгород, 2013. – 204с. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwikjaWuxN_uAhUOt4sKHYLDAxoQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fdspace.uzhnu.edu.ua%2Fjspui%2Fbitstream%2Flib%2F21412%2F1%2F%25D0%259A%25D1%2583%25D0%25B1%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B9%2520%25D0%259D.%25D0%25AE.%2520%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%2520%25D0%25B1%25D1%2596%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2583%2520%2528%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25BB%25D0%25B0%2520%25D0%25BA%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%2529.doc&usg=AOvVaw2_F7GCJaPzfvIVeQ1chbUx
 3. Тіханова Т.Ю. та ін. Основи бізнесу. Одеса, 2007 р. 188 с. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK5e2sxd_uAhVOiYsKHVT8AlQQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffile%2F1260390%2F&usg=AOvVaw2WRLL07lcLaatYM2k5uK5c
 4. Доброва Н.В., Осипова М.М. Основи бізнесу: навч. посібник. Одеса: ФОП Бондаренко, 2018 р. 305 с. URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1860_50378142.pdf

Допоміжна

 1. Господарський кодекс України від 16.03.2004 № 436-IV. [Електронний ресурс] – Режим доступу до докум.: rada.gov.ua.
 2. Мазнєв Г.Є., Лагода Т.О., Піпіна Т.Є., Півень А.В. Організація агробізнесу та підприємництва: навч. посібник для підготовки до здачі модулів. Ч.1. Харків, 2012. 129 с. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi18rjow9_uAhUImYsKHRFCBooQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Finternal.khntusg.com.ua%2Ffulltext%2FPAZK%2FUCHEBNIKI%2FOrgan_agrobizn_1_2012.pdf&usg=AOvVaw3kZRFkfzJHn7_TaykF2ApR
 3. Матковський та ін. Бізнес-статистика: навч. посібник. Київ: Алерта, 2016 р. 280 с.
 4. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-правове регламентування. Навч. посібник / За редакцією Козака Ю. Г., Логвінової Н. С. К.: Центр учбової літератури, 2010. 648 с. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1370/1/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.Pdf
 5. Орлова К.Є. Управління бізнесом: підручник. [Електронне видання]. Житомир: Державний університет «Житомирська політехніка». 2019 р. 319 с. URL: http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7528/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 6. Підприємницька діяльність та агробізнес. За ред проф. М.М. Ільчука. Київ: Вища освіта, 2006 р. 545 с. URL: https://1lib.eu/book/3011677/1d6cb7?regionChanged=&redirect=158295055
 7. Податковий кодекс України. [Електронний ресурс] – Режим доступу до докум.: www.rada.gov.ua.
 8. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Закон України вiд 04.02.2009 № 913-VI. [Електронний ресурс] – Режим доступу до докум.: www.rada.gov.ua.
 9. Про інформацію. Закон України вiд 02.10.1992. № 3322-XI. Документ 2657-12, [Електронний ресурс] – Режим доступу до докум.: rada.gov.ua
 10. Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств. Затверджене Наказом Держкомстату України 16.12.2009 р. № 481. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум. : http://www.ukrstat.gov.ua.
 11. Синицина А.Г. Рачкован О.Д. Основи бізнесу та підприємницької діяльності. Конспект лекцій. Харків: ХДУХТ, 2019. 93 с. URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2065_85675251.pdf
 12. Статистика підприємств: навч. посібник С.О. Матковський та ін.; за ред. С.О. Матковського – К: АЛЕРТА, 2013. – 560 с.

Матеріали

Усі навчальні матеріали (презентації лекцій, завдання для практичної та самостійної роботи знаходяться на платформі електронного навчання Університету Moodle за посиланням: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3799

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус