Основи управлінського аналізу

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Антонів В. Б.ЕКк-21с, ЕКк-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ЕКк-21сдоцент Антонів В. Б.
ЕКк-22сдоцент Антонів В. Б.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи управлінського аналізу» є формування у студентів теоретичних знань, практичних навичок щодо здійснення аналізу підприємницької діяльності та прийняття управлінських рішень. Оволодіння студентами основами пошуку, розроблення та ухвалення управлінських рішень. Ознайомлення із можливостями та способами використання типових систем підтримки прийняття рішень.

Цілі курсу: засвоєння методів та засобів та інструментів з допомогою яких в сучасних умовах проводиться управлінський аналіз, пошук, формування та прийняття управлінських рішень.

Рекомендована література

Базова

  1. Бідюк П.І., Тимощук О.Л., Коваленко А.Є., Коршевнюк Л.О. Системи і методи підтримки прийняття рішень: Підручник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 610 с.
  2. Воткінсон М. Грід. Інструмент для прийняття рішень у будь-якому бізнесі, у вашому також. Київ: КМ-Букс, 2019. 608 с.
  3. Литвиненко Н.П., Терещенко Т.О. Методи та моделі прийняття рішень у міжнародному бізнесі: Навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 336 с.

Допоміжна

  1. Мартін Р., Ріел Дж. Техніка ухвалення рішень. Як лідери роблять вибір. Київ: Наш Формат, 2019. 248с.
  2. Петруня Ю., Говоруха В., Літовченко Б., Мормуль М., Осадча Н. та ін. Прийняття управлінських рішень: Навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 216 с.

Силабус: Анотація_Основи управлінського аналізу

Завантажити силабус