Психологія лідерства (073 «Менеджмент»)

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Данилевич Н. М.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКММ-51сдоцент Данилевич Н. М.

Матеріали

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія лідерства» є розвиток здібностей і практичних навиків студентів з питань психології лідерства, засвоєння знань з психології бізнесу, лідерства та комунікацій, вивчення психології особистості бізнесмена та управлінця, основ ділового спілкування та принципів ведення ділових переговорів; оволодіння знаннями з етики бізнесу та лідерства, вивчення психотехнологій та технік особистої роботи лідера.

  Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія лідерства» є:

  • поглиблено вивчити основні світові теорії трактування природи лідерства, здійснювати їх порівняльний аналіз;
  • засвоїти предмет, завдання та базові категорії психології лідерства;
  • оволодіти знаннями щодо психологічної структури лідерства згідно різних науково-психологічних підходів;
  • сформувати закономірності формування, чинники та механізми розвитку лідерства;
  • оволодіти знаннями щодо основних науково-психологічних типологій лідерства;
  • сформувати практичні навички застосування знань в галузі психології лідерства .

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Психологія лідерства 2021

Завантажити силабус

Силабус: Психологія лідерства 2022

Завантажити силабус

Силабус: Психологія лідерства 2023

Завантажити силабус