Психологія відбору кадрів

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Данилевич Н. М.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКММ-51сдоцент Данилевич Н. М.

Матеріали

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія відбору кадрів»
є формування сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок
щодо застосування психологічні особливості діяльності керівництва
(менеджерів) щодо психології відбору кадрів.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія відбору
кадрів» є:
– трудова діяльність особистості в організації, її особливості та
механізми регуляції.
– соціальні та психологічні аспекти керівництва.
– психологічні чинники оцінювання управлінських кадрів.
– функція планування, прогнозування і прийняття управлінських
рішень.
– психологія управління людськими ресурсами
– психологічне консультування персоналу організаці
– психологічна підготовка персоналу до нововведень в
організації. психологія конфліктів та шляхи їх вирішення у
системі управління.

Силабус: Психологія відбору кадрів 2021

Завантажити силабус

Силабус: Психологія відбору кадрів 2022

Завантажити силабус

Силабус: Психологія відбору кадрів 2023

Завантажити силабус