Статистичний аналіз (SPSS)

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
813Вільчинська О. М.ЕКТ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826ЕКТ-41сВільчинська О. М.

Опис курсу

Курс “Статистичний аналіз (SPSS)” охоплює систему показників, методів та способів статистичного аналізу для оцінки соціально-економічних явищ та процесів у пакеті SPSS. Мета курсу допомогти студентам оволодіти навиками застосування методів статистичного аналізу для дослідження соціально-економічних явищ і процесів у пакеті SPSS.

Рекомендована література

Базова

  1. Бююль А. SPSS:  искусство  обработки  информации.  Platinum  Edition,  пер. с нем. / A. Бююль, П . Цёфель.− СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2005. − 608 с.
  2. Вуколов Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию операций с использованием пакетов Statistica и Excel. – М.: Форум, 2004 – 464 с.
  3. Наследов А. Д. SPSS 15:профессиональный статистический анализ данных / Наследов А. Д. − СПб.: Питер, 2008. − 416 с.: ил.

Інформаційні ресурси 

  1. SPSS Statistics. Put the power of advanced statistical analysis in your hands. – Режим доступу: http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/products/statistics/
  2. Data Analytics and Reporting with IBM SPSS. – Режим доступу: http://www.spss.co.in/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус