Статистичний аналіз часових рядів та прогнозування

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Вдовин М. Л.ЕКТ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКТ-41сдоцент Вдовин М. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКТ-41сдоцент Вдовин М. Л.

Опис курсу

Дисципліна «Статистичний аналіз часових рядів та прогнозування» дасть можливість поглибити теоретичні знання  та набути професійних компетентностей щодо прогнозування соціально-економічних процесів .

Основними завданнями вивчення дисципліни «Статистичний аналіз часових рядів і прогнозування» є визначення особливостей моделювання та прогнозування складних соціально-економічних систем, а також ознайомлення з існуючими статистичними методами та моделями аналізу часових рядів.

Рекомендована література

  1. Григорук П.М.Багатомірне економіко-статистичне моделювання: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / П.М/ Григорук. – Львів:”Новий Світ-2000″, 2006. – 148 с.
  2. Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. посібник/ В.О. Кулявець. –К.: Кондор, 2009. –194 с.
  3. Методологія наукових досліджень у статистиці : навч. посібник / Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринкевич О.С. та ін. –  Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 378 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму