Статистика (спеціальність 051 “Економіка” спеціалізація “Економічна кібернетика”)

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Полюга Д. М.ЕКк-21с, ЕКк-22с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКк-21сдоцент Полюга Д. М.
ЕКк-22сдоцент Полюга Д. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКк-21сдоцент Полюга Д. М.
ЕКк-22сдоцент Полюга Д. М.

Силабус:

Завантажити силабус