Статистика (спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа і страхування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Миронюк А. К.ЕКФ-21с, ЕКФ-22с, ЕКФ-23с, ЕКФ-24с, ЕКФ-25с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКФ-21сдоцент Миронюк А. К., Квак С. А.
ЕКФ-22сдоцент Миронюк А. К., Квак С. А.
ЕКФ-23сдоцент Миронюк А. К., Квак С. А.
ЕКФ-24сдоцент Миронюк А. К., Квак С. А.
ЕКФ-25сдоцент Миронюк А. К., Квак С. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКФ-21сдоцент Миронюк А. К.
ЕКФ-22сдоцент Миронюк А. К.
ЕКФ-23сдоцент Миронюк А. К.
ЕКФ-24сдоцент Миронюк А. К.
ЕКФ-25сдоцент Миронюк А. К.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Статистика” є формування у студентів цілісної системи знань щодо методологічних засад статистичної діяльності, а також здобуття сукупності вмінь і практичних навичок застосування статистичних методів у дослідженні складних суспільно-економічних явищ та процесів.

Основний фокус навчальної дисципліни спрямовано на методи та способи збирання, обробки і аналізу статистичної інформації, систему аналітичних показників, логіку та алгоритми їх побудови.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус