Сучасні операційні системи (073 “Менеджмент”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Мельник Б. К.ЕКі-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКі-41сМельник Н. Б.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни “Сучасні операційні системи”: сформувати у студентів фундаментальні знання щодо організації і принципів роботи сучасних операційних систем і відповідні професійні компетенції.

Основні завдання дисципліни “Сучасні операційні системи” – теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців стосовно використання засобів операційних систем для керування апаратною і програмною складовими комп’ютера.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

  • архітектуру сучасного комп’ютера і основних комп’ютерних систем;
  • структуру програмного забезпечення;
  • архітектуру основних видів операційних систем;
  • принципи функціонування операційних систем;
  • основні функціональні можливості операційних систем;
  • методи і способи керування комп’ютером з боку операційної системи;

вміти:

  • проводити базове налаштування операційної системи;
  • використовувати команди операційної системи;
  • застосовувати механізми операційної системи для ефективного управління комп’ютером.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму