Системи підтримки прийняття рішень (073 Менеджмент, освітня програма “Інформаційні системи у менеджменті”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Мельник Б. К.ЕКі-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКі-31сдоцент Мельник Б. К.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКМ-31с
ЕКі-31с

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни “Системи підтримки прийняття рішень” є формування у майбутніх фахівців комплексу компетенцій, які дозволять їм у майбутній професійній діяльності застосовувати знання щодо створення і використання систем підтримки прийняття рішень для накопичення та математичної обробки даних у процесі прийняття управлінських рішень.

Після завершення цього курсу студент буде :

знати і розуміти:

 • можливості і компоненти СППР;
 • типи ІТ у СППР, що застосовуються на різних етапах ухвалення рішення;
 • особливості розподілених та групових СППР;
 • класифікацію СППР; критерії вибору інструментів СППР ;
 • орієнтовані на моделі СППР;
 • зміст окремих компонентів СППР;
 • способи подання й зберігання даних, що лежать в основі СППР

вміти:

 • формулювати вимоги до СППР;
 • аналізувати можливість появи ризиків при розробці й впровадженні СППР;
 • управляти ризиками при проектуванні й впровадженні СППР;
 • здійснювати вибір СППР, виходячи з потреб і можливостей підприємства;
 • оцінювати СППР для конкретного прикладного застосування.

Рекомендована література

Основна:

 1. Бідюк П.І., Тимощук О.Л., Коваленко А.Є., Коршевнюк Л.О. Системи і методи підтримки прийняття рішень: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020.
 2. Демиденко М.А. Системи підтримки прийняття рішень: навч. посіб. – Дніпро: НГУ, 2016.
 3. Нестеренко О.В. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень: навч. посіб. – Київ: Національна академія управління, 2016.
 4. Ситник В.Ф. Системи підтримки прийняття рішень: навч. посіб. – Київ: КНЕУ, 2009.

Додаткова:

 1. Гринчуцька С. В. Конспект лекцій з курсу “Системи прийняття рішень”. – Тернопіль, ТНТУ імені І. Пулюя, 2017.
 2. Шевчук І.Б. Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Системи прийняття рішень”. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020.

Силабус:

Завантажити силабус