TEAM BUILDING

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Павлишин М. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616

Опис курсу

«TEAM BUILDING» – це дисципліна ДВВС, яка вчить мистецтву командної роботи, формує знання із системи заходів, спрямованих на підвищення ефективності трудових колективів та роботи в командах.  Методика викладання дисципліни: лекцій занять, які передбачають аналіз конкретних ситуацій, практичні заняття проходять у формі рольових ігор та застосовуються практичні прийоми командної роботи. Викладається у 6 семестрі, 3 кредити ЕСТS, завершується заліком. Теми:

Тема 1. Зміст командотворення в системі командного менеджменту.
Тема 2. Характеристика особистості та міжособистісні відносини: класичний і новітній погляди.
Тема 3. Інструменти та методи тімбілдінгу.
Тема 4. Сучасний погляд на лідерство. Поведінка team-лідера на різних етапах групової динаміки.
Тема 5. Особливості формування та  розвиток командних навичок  team skills (командної роботи) й  team spirit (командного духу).
Тема 6. Формування команди: підбір, оптимізація структури, функціонально-рольовий розподіл.
Тема 7.  Управління командами.
Тема 8. Сучасні технології тімбілдінгу та організації командотворно-розважальних заходів.

Рекомендована література

Основна

  1. Балановська Т. І., Михайліченко М. В., Троян А. В. Сучасні технології управління персоналом: навч. посібник. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 466 с.
  2. Горбунова В.В. Психологія командотворення. Ціннісно-рольовий підхід до формування та розвитку команд: монографія. Житомир: В-во ЖДУ імені Івана Франка, 2014. 380 с.
  3. Психологія тимбілдингу: навч. посібник [за заг. ред. Романовського О.Г., Калашникової С. В.].  Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. 92 с.

Допоміжна

  1. Бліхар В., Верескля М., Михаліцька Н. Офіс-менеджмент: навч.-метод. посібн. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 348 с.
  2. Гавриш О. А., Довгань Л. Є., Крейдич І. М., Семенченко Н. В. Технології управління персоналом: монографія. Київ: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017. 528 с.
  3. Калинець К. С. Сутність та особливості формування управлінської команди. Сучасний менеджмент і економічний розвиток. – Суми: СумДУ, 2014. С. 105–111.
  4. Монастирський Г.Л. Теорія організації: навч. посібник. Київ: Знання, 2020. 319 с.

Силабус: “TEAM BUILDING” , дисципліна ДВВС, 3 курс

Завантажити силабус