Павлишин Маріанна Львівна

Посада: в.о. завідувача кафедри кафедри управління та експертизи товарів

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: P.Maryanka@i.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Наукові інтереси:

– харчові продукти: безпека, якість, фальсифікація, організація дегустацій,

– апробація у виробничих умовах нових рецептур, технологічних інструкцій на виробництво продуктів з поліпшеними властивостями,

– брендинг,

– startap,

–  підприємництво: відкриття власної справи,

– експертиза культурних цінностей,

–  експертиза послуг

Курси

Вибрані публікації

Понад 140 наукових публікації: монографія, навчальні посібники, лабораторні практикуми, довідники, статі у фахових виданнях  та виданнях, що входять до наукометричних баз даних, тез конференцій тощо

– ОПП «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», кваліфікація: магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності / Дутка Г.Я., Озимок Г.В., Павлишин М.Л. Луців Н.В. Львів: ЛІЕТ, 2019. 15 с.   Гарант ОПП

– ОПП «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», кваліфікація: бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності / Дутка Г.Я., Озимок Г.В., Павлишин М.Л. Луців Н.В. Львів: ЛІЕТ, 2019. 21 с.   Гарант ОПП

Співавтор 4 патентів на корисні моделі України https://uapatents.com/patents/pavlishin-marianna-lvivna

 1. Пат. на корисну модель 55152 Україна, МПК (2009) А 23 С 9/00. Оздоровчий молочно-гарбузовий коктейль, збагачений йодом, «Ламілакт» / Рудавська М.В., Павлишин М.Л., Лізогуб В.О., Равинський В.І. – № u201005514 ; заявл. 05.05.10; опубл. 10.12.10. Бюл. №23.
 2. Патент № 73692 на корисну модель. Спосіб виробництва зефіру/ Павлишин М.Л., Шаповалова Н.П., Рудавська М.В. – Дата публікації 10.10.2012 р. Номер бюлетеня №19.
 3. Патент на корисну модель №56481. Напівфабрикат маслянка-кефір для коктейлів «ЛАММАСК» / Рудавська М.В., Павлишин М.Л., Перцевий Ф.В. Дата публікації 10.01.2011 р. Бюл.№1.
 4. Патент на корисну модель №56482. Напівфабрикат маслянка для коктейлів / Рудавська М.В., Павлишин М.Л., Перцевий Ф.В. Дата публікації 10.01.2011 р. Бюл. №1.

– Монографія: Інноваційна модель підготовки фахівців спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» з компетенціями створення і функціонування торговельного підприємства, здатних провадити власну справу і бізнес: монографія / За ред. проф. І.О. Бочана / Павлишин М.Л., Микитів Н.С., Озимок Г.В. та інші. Львів: ЛІЕТ, 2018.104 с. (Серія «Інноваційна модель»)

 – Навчальні посібники й лабораторні практикуми:

 1. Кондитерські вироби: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / М.Л. Павлишин, Є.І. Бурак, Р.М. Захарчин, Х.І. Ковальчук. Львів: ЛІЕТ, 2020. 296 с. (Серія «Лабораторний практикум»).
 2. Павлишин М.Л., Бурак Є.І., Захарчин Р.М. Смакові товари: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля і біржова діяльність”. Львів: ЛІЕТ, 2018. 308 с. (Серія «Лабораторний практикум»).
 3. Парфумерно-косметичні товари: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» /Луців Н.В.,  Бурак Є.І., Павлишин М.Л. та інші. Львів: ЛІЕТ, 2018. 166 с. (Серія «Лабораторний практикум»)
 4. Мийні засоби: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» /  Павлишин М.Л., Микитів Н.С., Бурак Є.І. та інші. Львів: ЛІЕТ, 2017. 92 с. (Серія «Лабораторний практикум»)
 5. Харчові жири: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / М.Л. Павлишин, Є.І. Бурак, Г.М. Жолинська, Л.Я. Сенник. Львів: ЛІЕТ, 2017. 129 с (Серія «Лабораторний практикум»).
 6. Експертиза товарів. Розділ «Експертиза текстильних товарів»: лабораторний практикум для виконання  лабораторних робіт  студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / Г.В.Озимок, М.Л. Павлишин, О.М. Гущак, Є.І.  Бурак. Львів: ЛІЕТ, 2016. 128 с.
 7. Експертиза товарів. Розділ «Експертиза шкіри»: лабораторний практикум для виконання науково-дослідних і лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / Г.В.Озимок, М.Л.Павлишин, Н.В.Луців, Є.І.Бурак. Львів: ЛІЕТ, 2016. 59с.
 8. Ковальчук Х.І., Павлишин М.Л. Основи митної експертизи. Навчально-методичний посібник для студентів професійного спрямування «Товарознавство та експертиза в митній справі». Львів: ЛІЕТ, 2015. 240 с.
 9. Захарчин Р.М., Павлишин М.Л., Ковальчук Х.І. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари. Навчально-методичний посібник для фахівців з «Підприємництва, торгівлі і біржової діяльності». Львів: ЛІЕТ, 2015. 308 с.
 10. Ковальчук Х.І., Павлишин М.Л. Управління якістю. Навчально-методичний посібник: тестові завдання, тематика самостійної та наукової роботи, виконання індивідуальних й контрольних завдань для студентів денної і заочної форм навчання. Львів: ЛІЕТ, 2014. 80 с.

– Статті:

 1. Удосконалення діагностики кризи на підприємстві: фінансово-економічний зріз / О.Вовчак, І.Кулиняк, Л.Гальків, М.Павлишин, Т.Горбенко. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. УБІ. Львів. – 2021. – №3(38). – C.292-303 (Web of Science)(https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237459)
 2. Моmоt А., Pavlishin M., Burak E. What Benefit Or Harm Does the Consumed Tile of Brand Chocolate Bring to the Body? // Tourism brand as a factor of formation of a positive image of Ukraine in the world market: [Electronic edition]: Proceedings of the second All-Ukrainian scientific-practical Internet conference (Lviv, February 20, 2020). Lviv: Lviv Institute of Economics and Tourism, 2020. Р.240-241.
 3. Павлишин М.Л., Захарчин Р.М., Левченко А.О. Комплексні дослідження монет ХХ століття, що є частиною приватної колекції. Вісник Львівського інституту економіки і туризму: збірник наукових статей. Львів: ЛІЕТ, 2020. №15. – С.89-99 (Серія: економічні науки)
 4. Скворцов І.Б., Павлишин М.Л. Актуалізація економічного обґрунтування підприємницької діяльності в Україні. Вісник Львівського інституту економіки і туризму: збірник наукових статей. Львів: ЛІЕТ, 2019. №14. (Серія: економічні науки)
 5. Павлишин М.Л., Захарчин Р.М. Про брендинг вітчизняних алкогольних напоїв на тлі сучасних трендів розвитку економіки. Вісник Львівського інституту економіки і туризму: збірник наукових статей. Львів: ЛІЕТ, 2018. №13. – С.113-121 (Серія: економічні науки)
 6. Експертні аспекти у формуванні компетентностей фахівців з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності / М.Л. Павлишин, Н.С. Микитів, Г.В. Озимок, Н.В. Луців. Вісник Львівського інституту економіки і туризму: збірник наукових статей. Львів: ЛІЕТ, 2017. №12. – С. 86-91 (Серія: економічні науки)
 7. Павлишин М.Л., Захарчин Р.М., Бурак Є.І. Формування якості морозива з додаванням дикорослих ягід. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. Вип. 24.2 С. 173-177.
 8. Сеник Л.Я., Павлишин М.Л., Захарчин Р.М. Проблеми вітчизняного виробництва рослинних жирів. Вісник Львівського інституту економіки і туризму: збірник наукових статей. Львів: ЛІЕТ, 2014. № 9. С. 161-177

Наукова біографія

Гарант освітньо-професійних програм «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» із спеціалізацією «Товарознавство та експертиза в митній справі» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»

 ОСВІТА

1994 р. – навчання у Львівському торговельно-економічному інституті, спеціальність «Товарознавство продовольчих продуктів»; кваліфікація «товарознавець-комерсант».

2002-2004 рр. – навчання в Інституті післядипломної освіти Львівської комерційної академії (ЛКА), спеціальність «Облік і аудит»; кваліфікація «спеціаліст з обліку і аудиту».

14.03.2001 р. – присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук; дисертація на тему «Поліпшення споживних властивостей та збереженості печива», спец. 05.18.15 «товарознавство харчових продуктів».

20.04.2006 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри експертизи товарів та послуг.

15.12.2009 р. – присвоєно ступінь доктора філософії.

   РОБОТА

1998-2008 рр. – робота в ЛКА: асистент, доцент кафедри експертизи товарів і послуг.

2008-2021 рр.– робота в ЛІЕТ: 2010–2012 рр. виконання обов’язків декана факультету менеджменту, товарознавства і комерційної діяльності.

2012-2021 рр. – завідувач кафедри підприємництва, товарознавства та експертизи товарів ЛІЕТ.

З 2021 р. по сьогоднішній день – робота в ЛНУ імені Івана Франка: виконання обов’язків зав. кафедри управління та експертизи товарів

 Підвищення професійної майстерності

 • Міжнародне стажування: Німецька академія повноцінного харчування UGB Akademie, програма «Grundlagen der VollwertErnahrung. SaurenBasenHaushalt» (Херсон, 19-24 серпня 2016 р.)
 • Міжнародне стажування: Фонд сталого розвитку підприємництва Горста Рогоша за програмою «Успіх можна спланувати» (м. Львів, 09-15 жовтня 2017 р.)
 • Підвищення кваліфікації в статусі експерта соціального бізнес-курсу з підприємництва«MESH Business Course» (Львів, ЛІЕТ, 8.10 – 5.12. 2019 р.)
 • Участь в навчальних вебінарах з наукометрії «Головні метрики сучасної науки: Scopus та Web of Science» (сертифікат АА №1573 від 12.02.2021 р.; 10 год.)
 • Стажування в Львівському торгово-економічному університеті, програма «Поглиблення професійних знань та вмінь з наукової роботи, вдосконалення методики викладання навчальних дисциплін, підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти першого та другого рівня ОПП «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» спец. 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» (Львів, 2021 р., 180 год.)
 • Участь в проекті програми ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне Модуль (#620521-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE). Робота в Міжнародній осінній школі Жана Моне «International Jean Monet Autumn School «Regulation of the use of food additives: implementation of  European approaches».

 Захоплення

 • Дійсний член Ради експертів із громадсько-професійної незалежної акредитації та сертифікації у сфері освіти.
 • Проктор ДО “Центр тестування якості освіти при МОЗ України”.
 • Інструктор вступних випробувань для вступу до магістратури Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти
 • Громадська робота в Академії повноцінного способу життя.
 • Активна участь в духовно-просвітницькій діяльності.
 • Захоплення історією Львова, живописом, різьбою по дереву, вивчення історії мистецтв (навчання у художній школі).

Проекти

Керівництво:

 • Наукова тема «Розвиток споживчого ринку товарів та послуг: теорія і практика», яку виконуватимуть викладачі кафедри управління та експертизи товарів в межах робочого часу (тривалість виконання теми: з 1.01.2022 р. по 1.01.2025 р.).
 • госпдоговірна тема від 1.12.2021 р.«Розширення асортименту солодощів зі збагаченою біологічною цінністю як антикризовий  захід  для  підприємств  малого  бізнесу» (тривалість виконання:  з 1.12.21 по 30.04.2022 р».
 • госпдоговірна тема №0219U004466 від 06.08.2019 р. «Розширення асортименту хлібобулочних виробів оздоровчого спрямування ТзОВ «Хліб-Трейд» (договір №3/19 від 18.04.2019 р. «Про надання послуг з виконання науково-дослідних робіт»; код ДКУ 1.2.16.18.15 «Товарознавство харчових продуктів»);
 • спеціальна освітньо-наукова програма «Торгівля, товарознавство й експертиза кави й кавових напоїв, захист прав споживачів»;
 • науково-дослідні теми кафедри:№0110U002385 «Дослідження проблем систем управління якістю продукції, процесів і послуг: нормативно-технічне регулювання, формування якості, екологічної безпечності в контексті європейської інтеграції України»; №0113U004495 «Формування споживних властивостей і збереженості харчових продуктів функціонального призначення»;
 • студентські наукові роботи: Левченко А. І етап Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з «Товарознавства», тема «Товарознавча характеристика монет ХVIII-ХХ ст., що становлять культурну цінність (на прикладі приватної колекції), І місце (ЛІЕТ, 2019); Федькович М. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Експертиза харчових продуктів» ІІ місце (НУХТ, 2015). Войціховський Р. та Язвінська Г. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Експертиза харчових продуктів» ІІІ місце (НУХТ, 2016). Кізяк А. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Експертиза харчових продуктів» І місце (НУХТ, 2017);
 • співпраця з МАНУ: співкерівництво (спільно з Шувар Н.М. вчителем СЗОШ №21 м.Львова) дослідницької роботи на тему «Розробка шоколадно-овочевих цукерок для оздоровлення школярів» (Шепарович М.Р., уч. 11 класу СЗОШ №23 м. Львова) / Участь в Конкурсі КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді», відділення хімії та біології, секція: валеологія (Львів, 2021).

Нагороди

Грамоти від Львівської міської ради за сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти, вагомі досягнення у науково-педагогічній роботі.

Методичні матеріали

 1. Ковальчук Х.І., Павлишин М.Л. Основи митної експертизи. Навчально-методичний посібник для студентів професійного спрямування «Товарознавство та експертиза в митній справі». Львів: ЛІЕТ, 2015. 240 с.
 2. Захарчин Р.М., Павлишин М.Л., Ковальчук Х.І. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари. Навчально-методичний посібник для фахівців з «Підприємництва, торгівлі і біржової діяльності». Львів: ЛІЕТ, 2015. 308 с.
 3. Кондитерські вироби: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / М.Л. Павлишин, Є.І. Бурак, Р.М. Захарчин, Х.І. Ковальчук. Львів: ЛІЕТ, 2020. 296 с. (Серія «Лабораторний практикум»).
 4. Павлишин М.Л., Бурак Є.І., Захарчин Р.М. Смакові товари: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля і біржова діяльність”. Львів: ЛІЕТ, 2018. 308 с. (Серія «Лабораторний практикум»).
 5. Павлишин М.Л. Захист прав споживачів: опорний конспект лекцій. Львів, 2021. – 136 с.
 6. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: Опорний конспект лекцій. Львів: ЛНУ, 2021. – 121 с.
 7. Павлишин М.Л. Основи митної експертизи: методичні рекомендації та завдання до виконання контрольної та індивідуальної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня рівня заочної форми навчання, галузі знань 07
  «Управління та адміністрування», спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Львів, 2021. 66 с.

Розклад