Теорія прийняття рішень (073 “Менеджмент” спеціалізація “Інформаційні системи в менеджменті” )

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432ЕКі-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКі-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКі-21с

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни: Розглянуто загальні аспекти та механізми прийняття рішень. Викладено бінарні відношення у прийнятті рішень, метризовані відношення й експертні оцінювання, прийняття рішень за умов баготокритерійності та методом аналітичної ієрархії, концепцію корисності та раціонального вибору. Подано моделі та методи прийняття рішень за умов нечіткої інформації, невизначеності та ризику, а також багатоособового прийняття рішень. Коротко описано теорію ігор та психологічні аспекти прийняття рішень. Охарактеризовано можливості використання комп’ютерної техніки для отримання оптимальних рішень.

 

Результати навчання:

  • знати:

– методологічні основи прийняття рішення;

– основні класи задач теорії прийняття рішення;

– аксіоматику раціонального прийняття рішення;

– основні методи теорії прийняття рішень;

– психологічні аспекти поведінки людини при прийнятті рішення.

  • вміти:

– застосовувати сучасну методологією і математичний апарат теорії прийняття рішення для вироблення оптимальних (раціональних) управлінських рішень;

– складати статистичні і детерміновані математичні моделі, що застосовуються в теорії прийняття рішення;

– проводити оцінювання ступеню ризику і ефективності прийнятого рішення;

– проводити дослідження моделей і методів теорії прийняття рішення з використанням комп’ютерної техніки з метою отримання оптимальних (раціональних) рішень.