Цифрові інструменти аналізу і аудиту (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1124доцент Попівняк Ю. М.ЕКОМ-61с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКОМ-61сдоцент Попівняк Ю. М.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни – надання студентам фундаментальних знань з методології використання цифрових інструментів у процесі проведення аналізу та аудиту. Основними завданнями вивчення дисципліни є оволодіння студентами практичними навичками роботи зі сучасними цифровими рішеннями для підвищення ефективності й точності аудиторських процедур, аналізу даних, у т.ч. з метою покращення якості звітності підприємства.
По закінченні вивчення дисципліни студент буде знати принципи роботи з такими інструментами як штучний інтелект, машинне навчання, Big Data, блокчейн тощо, а також вміти використовувати ці технології для проведення аналізу й аудиту в сучасному бізнес-середовищі функціонування підприємства.

Матеріали

Анотація дисципліни “Цифрові інструменти аналізу і аудиту”

Силабус:

Завантажити силабус