Управління євроінтеграційними процесами (073 “Менеджмент”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Горинь М. О.ЕКМ-41с, ЕКМ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКМ-41сдоцент Горинь М. О.
ЕКМ-42сдоцент Горинь М. О.

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Еволюція поглядів на моделі європейської інтеграції. Процес створення та розширення ЄС. Договірно-правова система ЄС. Інституційна структура ЄС. Спільні політики ЄС. Особливості національних економічних моделей в межах ЄС.

 

Результати навчання:

знати:

 • історію, основи, принципи і тенденції розвитку європейської інтеграції;
 • особливості правової системи ЄС;
 • принципи функціонування інституцій ЄС;
 • механізми співробітництва ЄС з третіми країнами;

вміти:

 • аналізувати інтеграційні процеси в ЄС та робити висновки щодо їх впливу на геополітичне становище України;
 • орієнтуватися в правовій системі та інституційній структурі ЄС, принципах взаємодії органів та інституцій ЄС між собою;
 • вміти розробляти стратегії європейської інтеграції України.

 

Рекомендована література

 • Європейська інтеграція : навч. посіб. / ред.: М. І. Макаренко, Л. І. Хомутенко ; рец.: І. В. Бураковський, О. П. Гребельник, І. О. Школьник. К. : ЦУЛ, 2014. 344 с.
 • Горюнова Є. О. Євроінтеграція : навч. посіб. К. : Академвидав, 2013. 224 с.
 • Грицяк І. А. Європейська інтеграція: навч. посіб. / Кол. авт.; за заг. ред. проф. І.А. Грицяка та Д.І. Дзвінчука. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. 464 с.
 • Мальська М. П. Основи європейської інтеграції : підручник. /М. П. Мальська, Н. В. Антонюк. К. : ЦУЛ, 2015. 320 с.
 • Підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах євроінтеграції : монографія / Л. В. Кривенко, Є. В. Мішенін, О. М. Дутченко. Суми : Мрія, 2015. 220 с.
 • Official website of the European Union, URL: https://europa.eu/european-union/index_en

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2020

Завантажити силабус

Силабус: 2021

Завантажити силабус