Управління інформаційними ресурсами організації (073 Менеджмент, освітня програма “Інформаційні системи у менеджменті”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Мельник Н. Б.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни “Управління інформаційними ресурсами організації” є формування професійних навичок і компетентностей, які ґрунтуються на отриманні знань, вмінь і компетенцій з основних концепцій та методів застосування інформаційних технологій в управлінні інформаційними ресурсами, що забезпечує здатність приймати ключові рішення щодо їх ефективного використання задля підвищення конкурентоздатності підприємства.

Після завершення цього курсу студент буде :

Знати

 • основи управління інформаційними ресурсами на рівні теорії та методології;
 • визначення інформаційних потреб та забезпечення суб’єктів управління на підприємстві;
 • управлінські аспекти взаємодії служби інформаційних систем із користувачами та технологіями інформаційних ресурсів;
 • основи забезпечення інформаційної безпеки на підприємстві;
 • сутність державної політики щодо інформаційних ресурсів;
 • особливості використання технологій Smart City у розвитку сучасного міста.

Вміти

 • виконувати підбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, організацію, зберігання, розповсюдження та надання доступу до інформації та знань у будь-яких форматах;
 • використовувати технології електронного урядування та електронного документообігу;
 • керувати документаційними процесами установ, використовуючи електронні засоби обміну документами, організовувати референтну та офісну роботу;
 • узагальнювати, аналізувати та синтезувати інформацію, пов’язану з її пошуком, накопиченням, зберіганням та використанням;
 • використовувати сучасні методи та технології автоматизованої обробки інформації, формування та використання електронних інформаційних ресурсів та сервісів

Рекомендована література

Основна література:

Квасній Л.Г. Управління інформаційними ресурсами. Тексти лекцій. Дрогобич: ПОСВІТ. 2021. 52 с.

Електронний документообіг. Конспект лекцій. / О.В. Шебаніна, В.П. Клочан, І.В. Клочан та ін. Миколаїв: Миколаївський національний аграрний університет, 2021

Електронний документообіг та захист інформації: навч. посібн. / О.Б. Кукарін. Київ: НАДУ, 2015. – 84 с.

Сорока П. М. Інформаційний менеджмент : навч. посіб. для дистанційного навчання. К. : Університет «Україна», 2008. 535 с.

Додаткова література:

Васильків Н.М. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Ефективність інформаційних систем». Тернопіль : Економічна думка, 2005. 98 с.

Войчишин К.С. Створення системи інформаційних ресурсів: стандартизація і сертифікація – основа інформаційної інфраструктури // Інформаційні технології і системи. 2008. Т.5, №1-2. С.69- 83.

Smart-інновації українських міст. http://www.urbanua.org/dosvid/ukrayinski-pryklady/340

Що таке «Smart City» і як виглядає в українських реаліях? https://www.prostir.ua/?news=scho-take-smart-city-i-yak-vyhlyadaje-v-ukrajinskyh-realiyah

Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації. Результати дослідження. Київ: Поліграфі-Плюс. 2017. 254 с.

Цифрова держава. Онлайн сервіс державних послуг ДІЯ https://plan2.diia.gov.ua/

Силабус:

Завантажити силабус