Управління людськими ресурсами (073 “Менеджмент” )

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит
6Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Жук О. П.ЕКМ-31с, ЕКі-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКМ-31с
ЕКі-31с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Концептуальні підходи до розуміння сутності та ролі людських ресурсів в організації, управлінні, економіці. Система управління людськими ресурсами в організації та її ресурсне забезпечення. Організування процесів планування, пошуку, підбору, відбору, адаптації, розвитку та оцінювання людських ресурсів в сучасних організаціях. Соціально-психологічні методи в управлінні людськими ресурсами.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • теоретичні основи дослідження та аналізу людських ресурсів організації та управління ними;
  • сучасні методи та інструменти планування, пошуку, підбору, відбору, адаптації, розвитку та оцінювання людських ресурсів в організаціях;
  • підходи, методи та інструменти управління людьми у межах організації;
  • вміти:
  • використовувати теоретичні основи управління людськими ресурсами на практиці;
  • організовувати основні процеси управління людськими ресурсами на підприємстві (в організації);
  • оцінити ефективність роботи з управління людськими ресурсами на підприємстві.