Креховець Ольга Василівна

Посада: асистент кафедри менеджменту

Електронна пошта: olha.krekhovets@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Соціально-економічні процеси в національній економіці

Курси

Публікації

  1. Креховець О., Глуха Л. Сучасний стан та перспективи розвитку нерухомості Львова // Формування ринкової економіки в Україні: Науковий збірник. (Спецвипуск 24). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Випуск 24. – С. 210-214.
  2. Креховець О. В. Державне регулювання іпотечного ринку України // Соціально-економічний розвиток суспільства в контексті інтеграційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Одеса, 1-2 листопада 2013 року. – О.: ЦЕДР, 2013. Ч.1. – С. 86-89.
  3. Чинники формування ринку нерухомості Львівщини // Розвиток економіки України в умовах активізації євроінтеграційних процесів: Матеріали міжнародної студенсько-аспіранської конференції. Львів, 27-28 квітня 2012 року. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 165-166.
  4. Креховець О. Сучасний стан та перспективи розвитку підприємницької діяльності на ринку нерухомості України // Світова економічна криза: причини, наслідки та перспективи подолання: Матеріали міжнародної студенсько-аспіранської конференції. Львів, 14-15 травня 2010 року. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 293-294.
  5. Креховець О. В. Ріелторський бізнес в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Сучасна парадигма управління і Острозька Біблія”. Львів, 9-10 квітня 2009 р. (Львівський національний університет імені Івана Франка). – С. 28.
  6. Креховець О. Сучасний стан ринку житлової нерухомості України // Матеріали міжнародної наукової конференції „Модель країн Вишеградської четвірки в інтеграції молоді в єдиний науково-культурний простір”, 2014. – С. 35-37.

Розклад