Жук Оксана Петрівна

Посада: доцент кафедри менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Проблеми управління людськими ресурсами в організації, розвитку людського потенціалу України, міжнародний і зовнішньоекономічний менеджмент

Курси

Публікації

  1. Жук О.П. Мінімальна зарплата як інструмент державного регулювання оплати праці / О.П. Жук, Г.І. Тибінка // Економічний простір: Зб. наук. праць. – № 42. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – 326 c. – С.56-65.
  2. Жук О.П. Застосування інформаційно-аналітичних інструментів для оцінки ефективності інвестицій (на прикладі Львівської області) / О.П. Жук, І.Ю. Шумська // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. Вип. 25. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 150-156.
  3. Жук О.П. Зовнішня торгівля Львівщини: основні тенденції у посткризовий період // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. Вип. 28. – Львів: ЛНУ ім.. І.Франка, 2012. – С.80-83.
  4. Жук О.П. Компетентнісний підхід у процесі вдосконалення управління людськими ресурсами на підприємстві // Формування ринкової економіки в Україні. Фахове видання. – 2013. – Вип. 30. – С. 127-131.
  5. Жук О.П. Кластерний підхід у процесі оптимізації системи освіти України / О.П. Жук, Л.О. Дроздовська // Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2013. –Том 18. – Випуск 3.1 – С. 151-154.
  6. Жук О.П. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства на основі системно-функційного підходу // Формування ринкової економіки в Україні. Фахове видання. – 2014. – Вип. 33. Ч1 – С. 49-55
  7. Жук О.П. Управління розвитком та реалізацією людського потенціалу регіону // Соціально-економічний розвиток регіону: стан і перспективи: колективна монографія / За ред. М.О. Горинь, О.С. Сенишин. Львів: ЛНУ ім. І Франка, 2014. – 352с. (С. 196-218).
  8. Яцура В.В., Жук О.П. Менеджмент: навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2008. – 444с. (з грифом МОН України).

Розклад