Управління ризиками бізнес-структур (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Косович Б. І.ЕКпМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКпМ-21сдоцент Косович Б. І.

Опис курсу

Управління ризиками бізнес-структур

Силабус:

Завантажити силабус