Управлінське консультування

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Чопко Н. С.ЕКММ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
124ЕКММ-51с

Опис курсу

Результати навчання:

  • знати: основні категорії, поняття, терміни управлінського консультування; основні сфери втілення управлінського консультування; суть та етапи процесу управлінського консультування; методичні підходи до консультування та основні методи надання консультаційних послуг; методи удосконалювання практики керування організаціями; порядок організації діяльності консалтингової фірми; процедуру формування стратегії розвитку консалтингової фірми.
  • вміти: організовувати бізнес-консалтинг; управляти консультаційним проектом, формулювати умови угоди про надання консультаційних послуг; розробляти зміст консалтингового проекту та план його виконання; діагностувати організаційні проблеми, розробляти пропозиції щодо ліквідації проблемних ситуацій, втілювати прогресивні зміни в практик діяльності організації.

Анотація  навчальної   дисципліни:

Виникнення та тенденції розвитку інституту консультування. Місія, цілі і завдання управлінського консультування. Особливості консультаційної послуги. Сутність та основні етапи консультаційного процесу. Технологія консультаційного процесу. Методичний інструментарій консультування. Діагностика організації: методологія досліджень систем управління. Позиційний аналіз організації. Методи вирішення  управлінських проблем. Організація та управління консалтинговими фірмами. Методи роботи з клієнтом. Формування та реалізація стратегії консалтингової фірми. Взаємовідносини „консультант-клієнт”. Професіоналізм і культура в управлінському консультуванні.

Рекомендована література

  1. Хміль Ф. І. Основи управлінського консультування: навчальний посібник / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2008. – 240 с.
  2. Князь С. В. Основи управлінського консультування. Навч. посібник. 2-ге вид. / Князь С. В., Георгіаді Н. Г., Князь О. В. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. – 156 с.
  3. Зильберман М. Консалтинг: методы и технологи / М. Зильберман [пер. с англ.]. – СПб. : Питер, 2006. – 432 с.
  4. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни „Основи управлінського консультування” для студентів (напрям підготовки „Менеджмент”) / Упоряд.: Кундицький О.О., Чопко Н.С. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 64 с.