Виробнича (переддипломна) практика_ОС Магістр

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
11доцент Артим-Дрогомирецька З. Б.ЕККМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11ЕККМ-61сдоцент Артим-Дрогомирецька З. Б., доцент Антонів В. Б.

Опис курсу

Виробнича (переддипломна) практика для студентів денної та заочної форми навчання триває 2 тижні, що складає 3 кредити ЄКТС (90 годин) та відповідає вимогам графіку навчального процесу і навчальному плану підготовки фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економічна кібернетика» другого (магістерського) рівня освіти. Студенти проходять практику після другого семестру.

Виробнича (переддипломна) практика з фаху є завершальним етапом навчання і проводиться після опанування теоретичної частини програми підготовки магістра та передує попередньому захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи.

 

Методичні вказівки до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи магістра освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» СКАЧАТИ

Матеріали

Артим-Дрогомирецька З.Б., Паславська І.М., Антонів В. Б. Методичні вказівки до організації та проходження виробничої практики та виробничої (переддипломної) практики для студентів денної та заочної форми навчання ОС «Магістр» освітньої програми «Економічна кібернетика». ЛНУ імені Івана Франка. Львів. 2021. C. 25  (переглянути)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму