ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ. ДВВС

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Павлишин М. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Дисципліна формує знання: про історію розвитку руху споживачів на захист своїх прав, конс`юмеризм, керівні принципи захисту інтересів споживача; правові основи захисту прав споживачів; права споживачів (на державний захист, безпеку, якість, інформацію, відшкодування збитків, споживчу освіту та об’єднання в громадські організації), обов`язки споживачів.

Формат лекцій: презентації, дискусій. На практичних заняттях передбачені: рольові тренінги, вирішення конкретних ситуацій на реальних прикладах виявлених порушень прав споживачів. Застосовується інтерактивна методика Street Law (практичне право, на кожний день): вивчення правових засад захисту прав споживачів, вирішення ситуацій через дію, інтерактивні завдання. Деякі практичні заняття будуть проходити на базі Управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській обл.

Дисципліна викладається на 2 курсі, в 3 семестрі в обсязі 90 год., залік. Очікувані результати навчання:
– одержані знання зі споживчого права дозволять не бути обманутим, сприятиме здатності відкривати власний бізнес;
– отримання практичних навичок розпізнавати способи й схеми обману споживачів, вміння застосовувати методи їх вирішення;
– ведення ефективної комунікації, розвиток ораторської майстерності й критичного мислення.

Рекомендована література

Основна література

 1. Дудла І.О. Захист прав споживачів: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2007–448 с. http://uchebniks.com/book/157-zaxist-prav-spozhivachiv-navchalnij-posibnik-dudla-io.html
 2. Іваненко Л.М., Язвінська О.М. Захист прав споживачів: підр. Київ: ЮРінком-Інтер, 2014. – 496 с.
 3. Павлишин М.Л. Захист прав споживачів: консп. лекцій. Львів, 2013. – 136 с.
 4. Шлійко А.В. Організаційно-правові засади захисту прав споживачів: навч. посіб. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 304 с. https://www.yumpu.com/xx/document/read/17812800/-/43

Додаткова література

 1. Закон України №1023-12 від 12.05.1991 р. “Про захист прав споживачів” (зі змінами й доповненнями)
 2. Відшкодування матеріальної і моральної шкоди та компенсаційні виплати: Нормативні акти, роз’яснення, коментарі /За ред. П.І.Шевчук. Київ: ЮРінком-Інтер, 1998. – 928 с.
 3. Захист прав споживачів: цивільно-правовий аспект / За заг. ред. Л.В. Ніколаєвої. Київ: КНТЕУ, 2002. – 312 с.
 4. Street Law: захист прав споживачів у сфері фінансових послуг: навч.-метод. посібник / За ред. К.Дацко. Київ: Асоціація юридичних клінік України, 2020. 76с. / https://legalclinics.in.ua/wp-content/uploads/2020/11/Prev_Posibnyk_StreetLaw_A5_2020.pdf
 5. Захист прав споживачів фінансових послуг на деокупованих територіях України: практ. посібник клініциста / Шолкова Т.Б., Гарбінська-Руденко А.В., Кабанов В.І. та інші. Київ: Алерта, 2020. 270 с. / https://legalclinics.in.ua/wp-content/uploads/2021/03/Posibnyk-Zahyst-prav-spozhyvachiv-fin.-poslug.-Irpin.pdf
 6. https://dpss.gov.ua/ вебпортал Держпродспоживслужби.
 7. https://lvivdpss.gov.ua/upravlinnya/upravlinnya-zahystu-spozhyvachiv/ державний сайт
 8. https://www.rada.gov.ua/ офіційний вебпортал Верховної Ради України

Матеріали

Головного управління Держпродспоживслужби: державний сайт

https://lvivdpss.gov.ua/upravlinnya/upravlinnya-zahystu-spozhyvachiv/

Силабус: "Захист прав споживачів", дисципліна ДВВС, 2 курс, 3 семестр

Завантажити силабус

Силабус: Захист прав споживачів, ДВВС. Павлишин М.Л. (2924-2025 н.р.)

Завантажити силабус