Ільків Наталія Василівна

Посада: доцент кафедри економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Natalia.Ilkiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Ринок нематеріальних послуг

Курси

Публікації

Клим Н. Матеріальні і нематеріальні послуги: еволюція української економічної думки// Вісник Львів.ун-ту. Сер. екон. Вип 43.– Львів, 2010.

Н.Клим. Розділ 3. Товарне виробництво. Економічна теорія: практикум (тести і задачі). Навчальний посібник. За ред. О.З.Ватаманюка. – Львів: «Інтелект-Захід», 2010. -с.26-32.

Клим Н. До питання про природу та класифікацію послуг // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип.37. – 2007. – с.543-547.

Ільків Н. Маркетинг послуг / Н. Ільків // Практикум з маркетингу: Навч.посіб. / [Є. Майовець, Н.Гнатюк, І.Городняк та ін.]; за ред. Є. Майовця. – Львів: Край, 2014. – С.112–126.

Біографія

У 1997 р. закінчила навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю “Облік і аудит”. 2004–2007 р. навчалася в аспірантурі ЛНУ імені Івана Франка. У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Політико-економічний аналіз сектора нематеріальних послуг в Україні” та отримала звання кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки.

Доцент кафедри економічної теорії.

Розклад