Лисий Ігор Васильович

Посада: доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-25

Електронна пошта: ihor.lysyi@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси – інвестування та державне регулювання імпортозаміщення в системі економічної безпеки України. Активний громадсько-політичний діяч.

Курси

Публікації

1. Лисий І.В.Економіка підприємства: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [Лисий І.В.,  Кончаківський І.В., Косович Б. І. та ін.] ; за ред. проф. І.Р.Михасюка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 108с.

2. Лисий І.В. Стратегічне управління конкурентоспроможністю потенціалу вітчизняних підприємств у сучасних умовах // Економічні та соціо-психологічні проблеми організації управління: європейський досвід. Науковий збірник (Формування ринкової економіки в Україні. – Спецвипуск 17.) / За ред. проф. С. М. Панчишина. – Львів: Інтереко, 2008. – с. 206 -211.

3. Лисий І.В. Особливості та перспективи розвитку потенціалу сільськогосподарських підприємств в українсько-польських єврорегіонах / С.І. Урба, І.В. Лисий // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 46. – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2011.

4. Лисий І.В. Аналіз стану і напрями розвитку внутрішнього ринку України / І.В. Лисий // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 49. – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2013. C. 268-273.

5. Łysyi І. Osobliwości kształtowania rynku wewnętrznego w krajach z gospodarką przejściową: doświadczenie Ukrainy / І. Łysyi // Zeszyty naukowe. Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle. Zeszyt 11. – Poland, Jaslo, 2014. – S. 112–118.

Біографія

Кандидат економічних наук, доцент. Закінчив Львів­ський державний університет імені Івана Франка.

У 1994 р. навчався у Львівському інституті менедж­менту, отримав диплом магістра ділового адміністру­вання. У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Організація інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки України».

Трудовий стаж у Львівському національному уні­верситеті імені Івана Франка розпочав у 2000 році на посаді завідувача лабораторії технологічних процесів. Сьогодні є доцентом кафедри економіки підприємства.

Автор понад 60 наукових публікацій і методичних розробок, співавтор навчально­го посібника «Задачі з економіки підприємства та методика їх розв’язування», навчально-методичного посібника «Економіка підприємства» та навчального посібника «Підприємництво: економіка, стратегія, планування та проектний аналіз (збірник тестових завдань)».

Викладає навчальні дисципліни: «Торговельна діяльність», «Інфраструктура бізнесу», «Економіка підприємства», «Бізнес-діагностика», «Фінансовий механізм розвитку бізнесу».

 

 

Розклад