Майовець Ярина Михайлівна

Посада: доцент кафедри економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (мобільний): 0964929448

Електронна пошта: Yaryna.Mayovets@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Курси

Публікації

  1. Майовець Я. М. Роль інформації в інноваційному розвитку аграрного підприємництва. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6981 (дата звернення: 22.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.30 http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2019/32.pdf
  2. Майовець Я.М. Дослідження ефективності інноваційного розвитку аграрного підприємництва в Україні. Інноваційна економіка. – 2018. № 1-2. – С. 60-69 http://ie.at.ua/IE_2018/InnEko_1-2_2018.pdf
  3. Майовець Я.М. Роль науки в інноваційному розвитку аграрного підприємництва / Я.М. Майовець, П.І. Островерх // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія «Економічна». – Львів, 2016. – Вип. 53. – С. 213-218. https://doc-08-0docs.googleusercontent.com/docs/securesc/ol01629k8jj1erf2q47537al25cl7dho/nrk9l3r8b8rnlcnuqhgltqsd7o6n6bi7/1535875200000/03756222563098009095/11838156497039875887/0B94AgUJs8YJATDNCRm9CZjZTTE0?h=05575534240106645818&nonce=rvo097g6o0rgm&user=11838156497039875887&hash=q5rjtduii15keluarjvenpsv9d1g9ph5
  4. Майовець Я.М. Моделі інноваційного розвитку аграрного підприємництва: історичний досвід і сучасність / Я.М. Майовець // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1. – С. 100–108.http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/visnyk%20tneu/2017/%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A2%D0%9D%D0%95%D0%A3%202017%201.PDF
  5. Майовець Я.М. Дослідження стратегічних напрямів інноваційного розвитку аграрного підприємництва в Україні / Я.М. Майовець // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів, 2017. – Вип. 37. – Ч. 2. – С. 9–14. https://doc-08-0c-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/ol01629k8jj1erf2q47537al25cl7dho/dd0c7rc6p7q12i9jh3fvqtfq2und8ko0/1535875200000/03756222563098009095/11838156497039875887/0B94AgUJs8YJAOTN3dVNwNDUxdG8?h=05575534240106645818
  6. Майовець Я. М. Виробництво органічної продукції – стратегічний напрямок розвитку інноваційного аграрного підприємництва / Я.М. Майовець // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – № 20. http:global-national.in.ua/issue-20-2017
  7. Майовець Я.М. Роль і місце інноваційного аграрного підприємництва України на глобальному ринку продовольчих товарів / Я. М. Майовець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Ужгород, 2017. – Вип. 16. – Ч 2. – С. 6-10. http://visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/16_2_2017ua/3.pdf
  8. Майовець Я.М. Формування кадрового потенціалу для інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України / Я.М. Майовець // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів, 2017. – Вип. 38. – С. 115 – 121. http://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/Rorm_Rynk_Econ_38_2017.pdf

 

 

Біографія

У 2006 р. закінчила навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю “Економічна теорія”. 2006–2007 р. навчалася в аспірантурі ЛНУ імені Івана Франка. З 2016 року асистент кафедри економічної теорії. У 2018 році успішно захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук . З 01 січня 2019 року – доцент кафедри “Економічна теорія”

Сфера наукових інтересів аграрна економіка, інноваційна економіка, фінансовий бізнес.

Тема кандидатського дисертаційного дослідження: “Інноваційний розвиток аграрного підприємництва в Україні”

Методичні матеріали

Розклад