Тесля Софія Миколаївна

Посада: доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: sofiya.teslya@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

фінансове регулювання розвитку реального сектору вітчизняної економіки;
проблеми залучення іноземних інвестицій в національну економіку; проблеми у галузі публічних фінансів;.

Курси

Публікації

Підручники, навчальні посібники:

  1. Гроші та кредит: навч. посібник / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 408 с.
  2. Гроші та кредит. підручник / М.І. Крупка, М.С. Мрочко, Б.М. Вишивана та ін.; За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки/. – Львів: Вид. центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 420 с. (у співав.)
  3. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. –Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. –526 с. (у співав.)

Тесля С.М. Врахування критеріїв національної безпеки при залученні прямих іноземних інвестицій Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Науковий збірник / За ред.. І.Г.Ткачук. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – Вип. IV. – Т.1. – 285с. – с. 44-51.

Тесля С.М. Прямі іноземні інвестиції, як економічна категорія, їх суть та класифікація Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2009. — Вип. 19.3. – С. 131-138.

Тесля С.М. Інвестиційна безпека України в умовах євроінтеграційних процесів Формування ринкової економіки в Україні: збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. Випуск 21. – 474с. – С. 440-445.

Тесля С.М. Активізація внутрішніх інвестиційних ресурсів для забезпечення фінансової стійкості економіки України Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. — Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. Випуск 26. – ЧIІ. – С.236 – 242.

Тесля С.М. Ефективність спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в сучасних умовах С.М. Тесля, М.І. Платко Економічний простір: Збірник наукових праць. — № 73. – Дніпропетровськ: (ПДАБА), 2013. С.175 – 184.

Тесля С., Кипаца О. Методи попередження та усунення фінансових шахрайств на підприємствах України // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2019. Випуск 56. С. 175-184.

Дропа Я., Тесля С., Дуткевич В. Оцінка впливу державного боргу України на національну економіку// Формування ринкової економіки в Україні. 2019. Вип. 41. С. 170 – 177.

Тесля С., Бавдик Я., Глутковський М. Міжнародні інвестиційні операції як джерело фіскальних ризиків для України // Вісник львівського університету. Серія економічна. 2019. Випуск 57. С. 184-192.

Rubakha M. V. Modeling the influence of economic environment factors on the market value of corporations: an example of Ukraine / M. V. Rubakha, Y. M. Popivniak, R. Y. Paslavska, S. M. Teslya, M. I. Petyk // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2021. – Issue 5 (40). – P. 314-327. (Scopus)

Дропа Я. Б., Тесля С. М., Піхоцька М. Р. Розвиток системи фінансового моніторингу як складової частини формування ефективного контролю й безпеки в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2021. Вип. 37. С. 35 – 43.

Mykola Dziamulych, Kostiantyn Hrytsenko, Ihor Krupka, Bohdana Vyshyvana, Sofiia Teslia, Oleksandra Tereshko, Iryna Fadyeyeva. Features of banks` liquidity management in the context of the introduction of the LCR ratio in Ukraine. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. Vol.12, Issue 1, Special Issue XXVII., 2022. pp. 148–152. (Web of Science)

Khrystyna Danylkiv; Yaroslav Dropa; Marta Petyk; Sofiya Teslya. The use of innovative blockchain technology in the public finances of Ukraine in the conditions of the formation of the digital economy // VUZF Review. 2022. Vol. 7, №3. P. 101 – 112.

Teslya, N. Hembarska, V. Novosad, S. Yavorovskyi. The role of the state in shaping the startup ecosystem in Ukraine // Ефективна економіка. – 2023. – №7.

Дропа Я. Б., Петик М. І., Тесля С. М. Напрями вдосконалення фінансового забезпечення інноваційного розвитку підприємства // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2023. – №12. .

Тесля С.М., Козицький А. В., Тиндик О. І. Роль банків у розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Ефективна економіка. – 2024. – №5.

 

Біографія

Народилася в місті Львові. У 1999 році закінчила Львівську середню загальноосвітню школу №7. Закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Фінанси» (2004), аспірантуру (2007).
У 2008 році захистила кандидатську дисертацію («Організаційно-економічний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України»)
У 2005 році – асистент, з 2009– доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

У 2019 році під мої керівництвом захищена кандидатська дисертація Нестор О.Ю. «Стратегічне фінансове планування в діяльності суб’єктів господарювання України».

Стажування та підвищення кваліфікації:

  • Навчання на програмі “Вдосконалення викладацької майстерності”, 27 січня 2022 року по 4 червня 2022 року. Львівський національний університет імені Івана Франка. 6 кредитів, 180 год. (Сертифікат СВ№ 0358-2022);
  • Навчання на програмі “Вдосконалення викладацької майстерності”, 06 квітня 2023 по 9 червня 2023 року. Львівський національний університет імені Івана Франка. 6 кредитів, 180 год. (Сертифікат СВ№ 02070987/00188-2023);
  • Навчання на проєкті з розвитку співпраці бізнесу та освіти
  • «Uni-Biz Bridge» від UGEN на тему «Сучасний викладач» 27-29.02.2024 (12 академічних годин)
  • Заходи Музею грошей Національного банку України (сертифікат № 1480 від 27 лютого 2024, №1679 від 30 квітня 2024 )

Розклад