Тесля Софія Миколаївна

Посада: доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

фінансове регулювання розвитку реального сектору вітчизняної економіки;
проблеми залучення іноземних інвестицій в національну економіку;
особливості розвитку системи інвестиційної безпеки України.

Курси

Публікації

1. Гроші та кредит. підручник / М.І. Крупка, М.С. Мрочко, Б.М. Вишивана та ін.; За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки/. – Львів: Вид. центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 420 с. (у співав.)
2. Петык М.И. Становление и развитие рынка депозитарных расписок в Украине М.И. Петык, С.Н. Тесля Экономика и предпринимательство. М. — №1 (ч. 3). – 2014. – С. 121-124.
3. Тесля С.М. Ефективність спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в сучасних умовах С.М. Тесля, М.І. Платко Економічний простір: Збірник наукових праць. — № 73. – Дніпропетровськ: (ПДАБА), 2013. С.175 – 184.
4. Тесля С.М. Активізація внутрішніх інвестиційних ресурсів для забезпечення фінансової стійкості економіки України Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. — Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. Випуск 26. – ЧIІ. – С.236 – 242.
5. Тесля С.М. Інвестиційна безпека України в умовах євроінтеграційних процесів Формування ринкової економіки в Україні: збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. Випуск 21. – 474с. – С. 440-445.
6. Тесля С.М. Прямі іноземні інвестиції, як економічна категорія, їх суть та класифікація Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2009. — Вип. 19.3. – С. 131-138.
7. Тесля С.М. Врахування критеріїв національної безпеки при залученні прямих іноземних інвестицій Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Науковий збірник / За ред.. І.Г.Ткачук. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – Вип. IV. – Т.1. – 285с. – с. 44-51.

 

Біографія

Народилася в місті Львові. У 1999 році закінчила Львівську середню загальноосвітню школу №7. Закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Фінанси» (2004), аспірантуру (2007).
У 2008 році захистила кандидатську дисертацію («Організаційно-економічний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України»)
У 2005 році – асистент, з 2009– доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

Розклад