Васьків Степан Федорович

Посада: асистент кафедри статистики

Телефон (робочий): (032) 239-40-29

Електронна пошта: stepan.vaskiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Макроекономічна статистика, методологія національних рахунків, транскордонне співробітництво , транскордонна статистика, реклама та PR у статистичних дослідженнях

Курси

Вибрані публікації

  1. Vaskiv Stepan, Matkovskyy Semen. Statistical research of small border traffic of goods and services between Ukraine and Poland // The third international scientific conference «Statistics of the XXI Century: New challenges, new opportunities», Kyiv. Taras Shevchenko national university of Kyiv, 2015. – P.39-40
  2. Васьків С. Ф. Роль статистики в моніторингу соціально-економічного розвитку транскордонних територій / С.О. Матковський, С.Ф. Васьків // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 15 / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту; Ред. кол.:О.Г. Осауленко (голов. ред.) та ін. – К.: ТОВ “Видавничо – поліграфічний дім “Формат”. – 2014. –С.29-35
  3. Васьків С. Ф. Статистичний аналіз структури економіки транскордонних територій України і Польщі / С. Ф. Васьків // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. – 2013. – Вип. 13. – С. 332-340
  4. Васьків С.Ф. Статистична оцінка послуг зовнішньоекономічної діяльності на регіональному рівні / С.Ф. Васьків // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №2 [174]. – 2012 – С.377- 386.
  5. Матковський С.О., Васьків С.Ф. Статистичний моніторинг зовнішньоекономічної діяльності регіону в контексті євро інтеграційних процесів (на прикладі Львівської області) / С.О. Матковський, С.Ф. Васьків // Прикладна статистика: проблеми теорії і практики. Зб. наук. пр.. Вип. 9 / Держ. служба статистики України. Нац. акад. статистики, обліку і аудиту. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство». – 2011 – С. 35-43.
  6. Васьків С.Ф. Удосконалення інформаційного забезпечення аналізу транскордонного співробітництва України і Польщі / С.Ф. Васьків // Статистика України. – 2011. –№2, С.65–68.
  7. С.Ф. Васьків Статистичне оцінювання місця України в аспекті пріоритетів зовнішньої торгівлі її країн-сусідів/ С.Ф. Васьків // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту 2011.- №1(30), С.6–13.
  8. Васьків С.Ф. Методичні підходи до статистичної оцінки транскордонної торгівлі товарами / С.Ф. Васьків // Статистика України. – 2010. –№4, С.43–48.
  9. С. Васьків Методичні підходи статистичної оцінки структури регіональної зовнішньої торгівлі / С.Ф. Васьків // Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. Випуск 22, Львів 2010. – С.29–35.

Біографія

Народився 31 жовтня 1980 р. в місті Червонограді Львівської області. З 1987 по 1998 р. навчався у Волицькій середній школі Сокальського району Львівської області, отримав атестат з відзнакою. 1998 – 2003 рр. – навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка на економічному факультеті за спеціальністю “Економічна статистика”. У 2002 році пройшов перший рівень освіти і отримав диплом з відзнакою “Бакалавр з економіки і підприємництва”, а в 2003 р. – диплом з відзнакою “Магістр зі статистики та викладач економічних дисциплін”. З вересня 2003 року і на даний час працюю асистентом на кафедрі статистики економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Нагороди

Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації / Розпорядження Голови Львівської обласної державної адміністрації №611/0/5-14 від 18 листопада 2014 року

Грамота Львівської обласної ради / Розпорядження Голови Львівської обласної ради від 15 листопада 2016 року №1632

Розклад