Залога Зіновія Михайлівна

Посада: доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-25

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси – стратегія підприємства в умовах глобалізації, аграрна стра­тегія, продовольча безпека держави, цінова політика.

Курси

Публікації

1.Залога З.М.Розвиток транскордонного підприємництва в українсько-польських єврорегіонах./ І.Р.Михасюк, З.М.Залога, О.Є.Сухай /   За наук. ред.   д-ра екон. наук, проф., акад. АН Вищої школи України І.Р.Михасюка. Монографія. Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, НВФ «Українські технології». –   2008. – 384с.

2.Залога З.М. Аграрний протекціонізм в Японії та проблеми продовольчої безпеки / З.М.Залога // «Регіональна економіка». – 2009. – № 3. – С.192-198.

3.Залога З.М. Державне регулювання економіки в умовах глобалізації / І.Р.Михасюк, З.М.Залога, О.Є.Сухай / За наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад.АН Вищої школи України І.Р.Михасюка. Монографія. Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів: НВФ «Українські технології»,  2010. – 320с.

4. Zaloga Z.M. The main stages of reform and prospects for development of the agrarian policy of European Union / Z.M. Zaloga // Pracownicy jako  akcelerator (teoria i wyniki badań) / Redaktorzy naukowi: Farkašova E., Krupa W., Skotny P. – Košice – Rzeszǒw. – 2012. – p.446-458.

5. Zaloga Z.  Prices and price corelations in agriculture / Z. Zaloga // Globalizacja a optymalizacja gospodarowania podmiotow erycyfrowej (wybrane problemy i aspekty)/ Wydawnictwo transgranicznego instytutu badawczego.- Koszyce- Rzeszow.-2015.- l. 155-162.

Біографія

Кандидат економічних наук, доцент. У 1983 році за­кінчила Львівський державний університет імені Івана Франка. На кафедрі працює з 1983 року. Обіймала по­сади молодшого та старшого наукового співробітника. За її участю розроблено і впроваджено в практику сім науково-дослідних робіт.

У 1988 році захистила кандидатську дисертацію з проблем ефективного використання аграрного ре­сурсного потенціалу. З 1993 року – доцент кафедри. Учасник наукових конференцій в Австрії (Відень, 1998; Гумпенштайн, 2002) та Польщі (2004). Брала участь у розробці методики економічної оцінки землі у госпо­дарствах Західного регіону України, концепції розвитку АПК Львівщини, подавала пропозиції до Земельного кодексу України та програм розвитку аграрного сектора економіки України.

Автор понад 130 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі співав­тор трьох навчальних посібників, підручника «Державне регулювання економіки» (1999 р. – перше видання, 2000 р. – друге видання, 2002 р. – третє видання) та п’яти монографій (зокрема, «Розвиток транскордонного підприємництва в українсько- польських єврорегіонах», 2008; «Державне регулювання економіки в умовах гло­балізації», 2010).

Читає лекційні курси: «Стратегія підприємства», «Обґрунтування господарських рішень, оцінювання ризиків і ціноутворення», «Стратегічне управління підпри­ємством», «Конкурентоспроможність підпри­ємства» .

Здійснює керівництво дисертаційними роботами аспірантів кафедри, магістерськими роботами.

Розклад