Залога Зіновія Михайлівна

Посада: доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-25

Електронна пошта: zinoviya.zaloha@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси – стратегія підприємства в умовах глобалізації, аграрна стра­тегія, продовольча безпека держави, цінова політика.

Курси

Публікації

1.Залога З.М.Розвиток транскордонного підприємництва в українсько-польських єврорегіонах./ І.Р.Михасюк, З.М.Залога, О.Є.Сухай /   За наук. ред.   д-ра екон. наук, проф., акад. АН Вищої школи України І.Р.Михасюка. Монографія. Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, НВФ «Українські технології». –   2008. – 384с.

2.Залога З.М. Аграрний протекціонізм в Японії та проблеми продовольчої безпеки / З.М.Залога // «Регіональна економіка». – 2009. – № 3. – С.192-198.

3.Залога З.М. Державне регулювання економіки в умовах глобалізації / І.Р.Михасюк, З.М.Залога, О.Є.Сухай / За наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад.АН Вищої школи України І.Р.Михасюка. Монографія. Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів: НВФ «Українські технології»,  2010. – 320с.

4. Zaloga Z.M. The main stages of reform and prospects for development of the agrarian policy of European Union / Z.M. Zaloga // Pracownicy jako  akcelerator (teoria i wyniki badań) / Redaktorzy naukowi: Farkašova E., Krupa W., Skotny P. – Košice – Rzeszǒw. – 2012. – p.446-458.

5. Zaloga Z.  Prices and price corelations in agriculture / Z. Zaloga // Globalizacja a optymalizacja gospodarowania podmiotow erycyfrowej (wybrane problemy i aspekty)/ Wydawnictwo transgranicznego instytutu badawczego.- Koszyce- Rzeszow.-2015.- l. 155-162.

6. Залога З.М., Творидло Н.І. Цінове моделювання внутріпродуктового і міжгалузевого обміну в агропродовольчому комплексі //  Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів 17-18 жовтня 2019 р.). С. 235-238.

7. Zaloha Z. M. Experience and results of agrarian reforms in China and Ukraine // Wydawnictwo transgranicznego instytutu badawczego. – Rzeszów. 2016. S. 170-177.

8. Zaloha Z., Sukhay O. Agroturystyka w Polsce: doswiadczenie rozwoju dla Ukrainy i współpracy transgranicznej. Polsko-ukrainskie doswiadczenia współpracy euroregionalnej: monografia; red. K.Rejman, Y. Pachkovskyy, B. Petrecka. Jaroslaw: Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. Кs. Bronislawa Markiewicza, 2018. S. 241-256.

9. Zaloha Z. Prices and price formation in the AIC / Zaloha // Globaliƶacja a optymaliƶacja gospodarowania podmiotow ery cyfrowej: wybrane problemy i aspekty . /- Pod redakcja prof. Kazimiera Krupy. – Wydawnictwo transgranicƶnego  instytutu badawcƶego. – Rƶecƶow. 2019. S. 15.

10. Підприємництво: економіка, стратегія, планування та проектний аналіз ( збірник тестових завдань): Навчальний посібник / З.М.Залога, О.Є.Сухай, С.І.Урба, Т.В.Лукашенко, М.М.Тепла та ін.; за наук.ред.О.Є.Сухай. Львів: Ліга-Прес, 2016. C. 280.
Розвиток бізнесу: стратегія, проектування, організація та діяльність фірми : навч. посіб. / З. М. Залога, О. Є. Сухай, С. І. Урба, О. Ю. Червона, Т. В. Лукашенко, М. М. Тепла. Львів : Видавництво «Растр-7», 2018. C. 286.

11. Залога З. М. Особливості вибору конкурентних стратегій аграрних підприємств. Науковий збірник Львівського національного унніверситету імені Івана Франка “Формування ринкової економіки в Україні”. Вип. 46. Львів, 2021. C. 89-97.

Біографія

Кандидат економічних наук, доцент. У 1983 році за­кінчила Львівський державний університет імені Івана Франка. На кафедрі працює з 1983 року. Обіймала по­сади молодшого та старшого наукового співробітника. За її участю розроблено і впроваджено в практику сім науково-дослідних робіт.

У 1988 році захистила кандидатську дисертацію з проблем ефективного використання аграрного ре­сурсного потенціалу. З 1993 року – доцент кафедри. Учасник наукових конференцій в Австрії (Відень, 1998; Гумпенштайн, 2002) та Польщі (2004). Брала участь у розробці методики економічної оцінки землі у госпо­дарствах Західного регіону України, концепції розвитку АПК Львівщини, подавала пропозиції до Земельного кодексу України та програм розвитку аграрного сектора економіки України.

Автор понад 130 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі співав­тор трьох навчальних посібників, підручника «Державне регулювання економіки» (1999 р. – перше видання, 2000 р. – друге видання, 2002 р. – третє видання) та п’яти монографій (зокрема, «Розвиток транскордонного підприємництва в українсько- польських єврорегіонах», 2008; «Державне регулювання економіки в умовах гло­балізації», 2010).

Читає лекційні курси: «Стратегія підприємства», «Обґрунтування господарських рішень, оцінювання ризиків і ціноутворення», «Стратегічне управління підпри­ємством», «Конкурентоспроможність підпри­ємства» .

Здійснює керівництво дисертаційними роботами аспірантів кафедри, магістерськими роботами.

Розклад