Акредитація ОП “СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у 2023-2024 н.р.

Відомості про самооцінювання 2024

Інформацію про акредитацію освітньої програми можна отримати також на головному сайті Львівського національного університету імені Івана Франка за посиланням: https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/licensing/