Спеціальність – 232 Соціальне забезпечення; освітня програма (спеціалізація) “Соціальне забезпечення”

АКРЕДИТАЦІЯ 2023-2024


Освітня програма_2019 | Освітня програма_2020 | Освітня програма_2021 | Освітня програма 2022

Навчальний план_2019 | Навчальний план_2020 | Навчальний план 2021 | Навчальний план 2022

Результати опитування здобувачів 

Договори про співпрацю

Договір про співпрацю з Обласним центром зайнятості

Рецензія на ОП Горбач А.Є. | Рецензія на ОП Дубневич Б. | Рецензія на ОП Канюка С.В. | Рецензія на ОП Мисаковець Г. | Рецензія на ОП Хідченко В.О. | Рецензія на ОП Чайківська Т.В. | Рецензія на ОП Шульц С.Л.


ПРОЄКТ Освітньої програми 2023

Проєкт освітньої програми 2023 року розміщений для публічного обговорення. З пропозиціями щодо удосконалення ОП просимо звертатись до гаранта програми доц. Шегинської Н.З. (nataliia.shehynska@lnu.edu.ua) або надати пропозиції заповнивши анкету

Обговорення проєкту ОП на 2023 рік

Обговорення проєкту ОП на 2023 рік (2) 

Обговорення проєкту ОП(3)

Обговорення проєкту ОП (4)

Рецензія 1

Відгук 2

Результати опитування здобувачів-2024

Вступ-2022

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ
ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ
МАКСИМАЛЬНИЙ ОБСЯГ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
бакалавр
денна
50
9
Стислий опис освітньої програми:

Метою освітньої програми є підготовка кваліфікованих, ініціативних і перспективних фахівців, які на основі отриманих теоретичних знань та здобутого практичного досвіду, здатні вирішувати складні спеціалізовані завдання у соціальній сфері із застосуванням сучасних управлінських технологій, комплексно розв’язувати наукові й прикладні проблеми в процесі прийняття і реалізації виважених рішень щодо ефективного фінансового забезпечення соціальних послуг в умовах побудови держави соціального добробуту.

Особливості освітньої програми:
  • Програма враховує сучасні реалії функціонування системи соціального забезпечення, базується на інтегрованому підході і поєднує практичну спрямованість навчання на отримання систематизованих знань формування компетентностей з діяльності в соціальних службах, організаціях і установах з метою розв’язання складних соціальних проблем і конфліктів; здобуття необхідних навичок застосування сучасного методологічного інструментарію для обґрунтування оперативних і стратегічних управлінських рішень щодо управління фінансами у сфері соціального забезпечення з метою розбудови держави з соціальним добробутом. 
  • Програма передбачає залучення до навчального процесу гостьових зовнішніх стейкхолдерів до проведення окремих лекційних/семінарських занять відповідно до тем робочих навчальних програм дисциплін професійної і практичної підготовки. 
  • Програма передбачає можливість проходження практик здобувачами освіти спеціальності «Соціальне забезпечення» та подальшого їх працевлаштування на базі тих організацій з якими ЛНУ імені Івана Франка уклав договори про співпрацю, вивчення системи соціального забезпечення у післявоєнний період. 

Навчальний план (2022-2023 н. р.)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Вища математика і статистика 32 16 32 2:1 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Інформаційно-комунікаційні технології 16 32 1:2 Іспит
Історія України 16 16 1:1 Залік
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
соціальна психологія 32 32 2:2 Іспит
тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації у бізнесі 32 32 2:2 Залік
Фізичне виховання 32 0:2 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Волонтерська діяльність і фандрайзинг 16 16 1:1 Залік
Вступ до фаху 32 16 2:1 Іспит
Етика соціальної роботи 32 16 2:1 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Рекламно-інформаційні технології у соціальному забезпеченні 32 16 2:1 Залік
Соціально-педагогічна діяльність 32 32 2:2 Іспит
Соціологія 32 32 2:2 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Право соціального забезпечення 32 32 2:2 Іспит
Теорія і практика СЗ 32 32 2:2 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1: 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 2: 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Конфліктологія та медіація 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Організація та проведення тренінгів 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Основи демократії та права людини 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 6:Основи економіки 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 7:Поведінкова та інституційна економіка 32 16 2:1 Залік
Правові стандарти соціального захисту молоді 32 16 2:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Діяльність суб’єктів господарювання у сфері соціального забезпечення 32 48 2:3 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Менеджмент 32 48 2:3 Іспит
Теорія і практика СЗ 32 32 2:2 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Етнопсихологія та етносоціологія 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Менеджмент талантів у сфері соціального забезпечення 32 32 2:2 Залік
Міжнародні економічні відносини 32 32 2:2 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Лідерство і командна робота 32 32 2:2 Залік
Пенсійне забезпечення в Україні 32 40 2:2,5 Залік
Ринок праці 32 32 2:2 Іспит
Соціальна безпека 32 32 2:2 Іспит
Цифрова економіка (соціальне забезпечення) 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Критичне мислення в умовах цифрового суспільства 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Маркетинг у соціальному забезпеченні 32 32 2:2 Залік
Соціальний захист учасників бойових дій 32 32 2:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 2:0 Іспит
Економіка праці та соціально-трудові відносини 32 48 2:3 Іспит
Навчальна практика 180 0:11,3 Диф. залік
Пенсійне забезпечення в Україні 32 40 2:2,5 Іспит
Соціальні допомоги та їх правове регулювання 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Емоційне та професійне вигорання 32 48 2:3 Залік
Дисципліна на вибір 2:Інвестування 32 48 2:3 Залік
Дисципліна на вибір 3:Соціальна діяльність релігійних громад 32 48 2:3 Залік
Дисципліна на вибір 4:Соціальна і демографічна статистика 32 48 2:3 Залік
Дисципліна на вибір 5:Соціальне партнерство та соціальна відповідальність бізнесу 32 48 2:3 Залік
Судова практика захисту пенсійних прав громадян 32 48 2:3 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бакалаврський семінар 64 0:4 Залік
Система зайнятості в Україні 28 28 1,8:1,8 Залік
Соціальна політика 32 48 2:3 Іспит
Соціальне страхування 32 16 16 2:1 Іспит
Соціальний аудит та інспектування в системі соціальних служб 32 2:0 Іспит
Основи соціального підприємництва 32 2:0 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Бізнес планування та управління проектами 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Дизайн мислення 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Інклюзивне суспільство: теорія та практика 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Недержавний сектор у соціальному забезпеченні 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Психологія особистості 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 6:Самоменеджмент та організаційна поведінка 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 7:Система соціальних служб в Україні 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 8:Соціальний захист сімї, дітей, молоді 32 16 2:1 Залік
Фінансовий ринок 32 16 2:1 Залік
Практикум: робота з людьми з особливими потребами 32 32 2:2 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
соціальні відносини 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Діагностика у сфері соціального забезпечення 28 28 1,8:1,8 Залік
Дисципліна на вибір 2:Іміджеологія 28 28 1,8:1,8 Залік
Дисципліна на вибір 3:Методи нарахування соціальних виплат 28 28 1,8:1,8 Залік
Дисципліна на вибір 4:Правове регулювання соціальних послуг 28 28 1,8:1,8 Залік
Дисципліна на вибір 5:Практикум: соціальне забезпечення осіб з вразливих категорій 28 28 1,8:1,8 Залік
Практикум: Соціальне забезпечення у територіальних громадах 28 28 1,8:1,8 Залік
Дисципліна на вибір 6:Моніторинг та оцінювання соціальних програм та проєктів 28 42 1,8:2,6 Залік
Дисципліна на вибір 7:Особливості соціального забезпечення у країнах ЄС 28 42 1,8:2,6 Залік
Дисципліна на вибір 8:Практикум: робота установ у сфері соціального забезпечення 28 42 1,8:2,6 Залік
Дисципліна на вибір 9:Соціальне забезпечення військовослужбовців 28 42 1,8:2,6 Залік
Дисципліна на вибір 10:Соціальне забезпечення у надзвичайних ситуаціях 28 42 1,8:2,6 Залік
Соціально-психологічне консультування 28 42 1,8:2,6 Залік