Спеціальність – 232 Соціальне забезпечення; освітня програма (спеціалізація) “Соціальне забезпечення”

Навчальний план Бакалаврат 2022

Освітня програма БАКАЛАВРАТ 2022

 

Вступ-2022

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ
ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ
МАКСИМАЛЬНИЙ ОБСЯГ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
бакалавр
денна
50
9
Стислий опис освітньої програми:

Метою освітньої програми є підготовка кваліфікованих, ініціативних і перспективних фахівців, які на основі отриманих теоретичних знань та здобутого практичного досвіду, здатні вирішувати складні спеціалізовані завдання у соціальній сфері із застосуванням сучасних управлінських технологій, комплексно розв’язувати наукові й прикладні проблеми в процесі прийняття і реалізації виважених рішень щодо ефективного фінансового забезпечення соціальних послуг в умовах побудови держави соціального добробуту.

Особливості освітньої програми:
  • Програма враховує сучасні реалії функціонування системи соціального забезпечення, базується на інтегрованому підході і поєднує практичну спрямованість навчання на отримання систематизованих знань формування компетентностей з діяльності в соціальних службах, організаціях і установах з метою розв’язання складних соціальних проблем і конфліктів; здобуття необхідних навичок застосування сучасного методологічного інструментарію для обґрунтування оперативних і стратегічних управлінських рішень щодо управління фінансами у сфері соціального забезпечення з метою розбудови держави з соціальним добробутом. 
  • Програма передбачає залучення до навчального процесу гостьових зовнішніх стейкхолдерів до проведення окремих лекційних/семінарських занять відповідно до тем робочих навчальних програм дисциплін професійної і практичної підготовки. 
  • Програма передбачає можливість проходження практик здобувачами освіти спеціальності «Соціальне забезпечення» та подальшого їх працевлаштування на базі тих організацій з якими ЛНУ імені Івана Франка уклав договори про співпрацю, вивчення системи соціального забезпечення у післявоєнний період. 

Навчальний план (2022-2023 н. р.)

Навчальний план Бакалаврат 2022