Бізнес-діагностика (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Лисий І. В.ЕКпМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКпМ-11сдоцент Лисий І. В.

Опис курсу

Метою дисципліни бізнес-діагностика є надання знань про використання різноманітного методологічного апарату та інструментарію для визначення стану підприємства в ринковому середовищі та опрацювання комплексу заходів, спрямованих на поліпшення цього стану.

Завданнями дисципліни є:

 • розгляд особливостей виробничо-господарської діяльності вітчизняних підприємств, а також обґрунтування передумов і факторів, що становлять істотний вплив на внутрішній економічний механізм кожного підприємства;
 • узагальнення та систематизація знань в галузі оволодіння навичками здійснення бізнес-діагностики за різними напрямками для забезпечення ефективного управління підприємством;
 • підготовка і обґрунтування конкретних практичних заходів для підвищення ефективності діяльності підприємства в конкурентних умовах господарювання.

Рекомендована література

 1. Закон України „Про оцінку майна, майнових прав, та професійну оціночну діяльність в Україні" – zakon.rada.gov.ua/cgi-
  bin/laws/main.cgi?nreg=2658-14
 2. Національний стандарт № 1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав” – zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1440-
  2003-%EF
 3. Національний стандарт № 2 „Оцінка нерухомого майна” -zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1442- 2004-%EF
 4. Національний стандарт № 3 „Оцінка цілісних майнових комплексів"- zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1655- 2006-%EF
 5.  Національний стандарт N 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності" – zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1185- 2007-%EF
 6.  Методика оцінки майна – zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1891-2003- %EF
 7.  Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М,
  2002. – 215 с.
 8. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економічна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – КИЇВ, центр
  навчальної літератури, 2007. – 307 с.
 9. Глазов М.М. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебник.- СПб.: ООО «Андреевский
  издательский дом», 2006. – 448 с.
 10. Загорна Т.О. Економічна діагностика. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 400 с.
 11. Костенко Т. Д., Герасимов А.А., Рижиков В.С., Добикіна О.К., Касьянюк С.В. Економічна діагностика. Практикум: – К.: Центр
  учбової літератури, 2007. – 186 с.
 12. Швиданенко Г.О., Олексик О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія.- К.:
  КНЕУ, 2002.- 192 с.1.

Матеріали

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «БІЗНЕС-ДІАГНОСТИКА» для студентів спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»