Фінансове дизайн-мислення

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Микуляк О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Семестр: 10
Викладач: Микуляк Олеся Володимирівна
Кафедра: фінансів, грошового обігу і кредиту

Короткий опис:

Навчальний курс дає змогу опанувати вміння сучасного фінансового мислення у сфері господарської діяльності (за матеріалами бізнес-шкіл США).

Завдання навчальної дисципліни “Фінансове дизайн-мислення”:

  • розкрити зміст інструментів фінансового дизайн-мислення та їхнє практичне значення;
  • виділити особливості ухвалення фінансових рішень з позиції бізнес-етики;
  • поглибити специфіку оцінювання та напрями підвищення фінансової привабливості на ринку;
  • розглянути механізм формування фінансової стратегії та тактики і раціональність застосування технік складання фінансових планів;
  • обґрунтувати можливі фінансові інновації у господарській діяльності та роль інформаційних технологій у фінансовому управлінні.

 

Рекомендована література

  1. Б. Білл, Е. Дейв. Дизайн-мислення. Спроектуй своє життя. – Київ: Наш формат, 2019. – 224 с.
  2. С. Сільбігер. MBA за 10 днів. Путівник, що допоможе крок за кроком опанувати вміння, яких навчають у найкращих бізнес-школах США. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2019. – 528 с.
  3. Фінансовий менеджмент
  4. Фінансовий менеджмент. Практикум : навч. посібник / Л. Д. Буряк, О. М. Білик, М. Д. Грицино та ін. ; за заг. ред. А. М. Поддєрьогіна. – Київ: КНЕУ, 2016. – 335 с.
  5. Фінансовий менеджмент: підручник / [А.М.Поддєрьогін, Н.Д.Бабяк та ін] ; кер.авт. і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін. – 2-ге вид.б перероб. – Київ: КНЕУ, 2017. – 534 c.

Силабус

Завантажити силабус