Фінансовий менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Кундицький О. О.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКММ-51сдоцент Виклюк М. І.

Опис курсу

знати :

 • основні методи аналізу та планування активи підприємства;
 • основні методи аналізу капіталу, обґрунтування потреби в капіталі та оцінки вартості капіталу та оптимізації його структури;
 • послідовність оцінки ефективності реальних інвестиції,
 • етапи формування програми реальних інвестицій та обґрунтування потреби в інвестиційних ресурсах;
 • особливості оцінки фінансових інвестицій та формування інвестиційного портфелю підприємства;
 • основні методи аналізу та планування грошових потоків;

вміти :

 • формувати систему організаційного та інформаційного забезпечення фінансового менеджменту на підприємстві;
 • досліджувати фінансовий стан підприємства, шукати резерви його зміцнення;
 • розробляти фінансовий план підприємства у межах окрема підсистем планування та напрямів діяльності;
 • проводити оцінку фінансових ризиків, обґрунтовувати методи нейтралізації та зовнішнього страхування;
 • проведення оцінки вірогідності банкрутства та виявляти шляхи механізми його запобігання.

Рекомендована література

 1. Кундицький О.О. Фінансовий менеджмент. Львів: «Новий Світ – 2000», 2014. 288 с.
 2. Скаско О.І., Виклюк М.І., Майор О.В., Тимчишин-Чемирис Ю.В. та ін.Фінансовий менеджмент : навч. посібник. Львів: Растр-7, 2018. –414 с.
 3. Жигалкевич Ж.М., Кам’янська О.В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент». Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 214 с.
 4. Верланов Ю. Ю. Фінансовий менеджмент :навчальний посібник. Вид. 2-ге. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 336 с
 5. Фінансовий менеджмент: практикум. Навч. посібник Вид. друге, доповн./ С.В. Нестерова – К. : Видавничий дім «КОНДОР», 2019. – 280 с.

Матеріали

РПНД_ФМ_2021

РПНД_ФМ_2022

РПНД_ФМ_2023

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2023

Завантажити силабус

Силабус: 2022

Завантажити силабус

Силабус: 2021

Завантажити силабус