Фінансовий менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Кундицький О. О.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКММ-51сдоцент Виклюк М. І.

Опис курсу

знати :

 • основні методи аналізу та планування активи підприємства;
 • основні методи аналізу капіталу, обґрунтування потреби в капіталі та оцінки вартості капіталу та оптимізації його структури;
 • послідовність оцінки ефективності реальних інвестиції,
 • етапи формування програми реальних інвестицій та обґрунтування потреби в інвестиційних ресурсах;
 • особливості оцінки фінансових інвестицій та формування інвестиційного портфелю підприємства;
 • основні методи аналізу та планування грошових потоків;

вміти :

 • формувати систему організаційного та інформаційного забезпечення фінансового менеджменту на підприємстві;
 • досліджувати фінансовий стан підприємства, шукати резерви його зміцнення;
 • розробляти фінансовий план підприємства у межах окрема підсистем планування та напрямів діяльності;
 • проводити оцінку фінансових ризиків, обґрунтовувати методи нейтралізації та зовнішнього страхування;
 • проведення оцінки вірогідності банкрутства та виявляти шляхи механізми його запобігання.

Рекомендована література

 1. Кундицький О.О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / О.О. Кундицький. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 289 с.
 2. Бланк І.О. Управління фінансами підприємств : підручник / 1.0. Бланк, Г.В. Ситник. -К. : КНТЕУ, 2006.
 3. Бланк І.О. Управління фінансами підприємств і об’єднань : навч. посіб. /1.0. Бланк, Г.В. Ситник. – К. : КНТЕУ, 2007.
 4. Баліцька В.В. Капітал підприємств України; тенденції, пріоритети В.В. Баліцька. – К. : Інститут економіки та прогнозування, 2007.
 5. Блакита Г.В. Фінансова стратегія торговельних підприємств: методологічні та прикладні аспекти / Г.В. Блакита. – К, : КНТЕУ.

Силабус:

Завантажити силабус